RiKoDeGo 50 jaar!

De muzikale reünie van RiKoDeGo is verplaatst naar 14 november 2020.

Meer informatie vindt u onder het kopje “koren”.

MAATREGELEN BISSCHOPPEN CONFERENTIE

Beste mensen,

Tot en met 13 april 2020 worden alle vieringen in het weekend afgezegd.

Vieringen in kleine groepjes - door de week  en de stille aanbidding kunnen wel doorgaan, echter geen vieringen in verzorgingshuizen, dit i.v.m. de kwetsbaarheid van de bewoners.

MAATREGELEN M.B.T. UITVAARTEN

De maatregelen m.b.t. uitvaarten zijn weer aangescherpt. Uitvaarten kunnen alleen plaatsvinden in aanwezigheid van directe familieleden, d.w.z. het gezin. Er kan een korte gebedsdienst worden georganiseerd in de kerk voordat men naar het kerkhof gaat - of bij goed weer is er een wat langere plechtigheid rondom het graf mogelijk.

Een aantal crematoria kennen ook 'buiten aula's … Ook daar zijn mogelijkheden om in beperkte kring afscheid te nemen van een dierbare. Hieraan kunnen wij ook pastoraal meewerken. 

Lees meer...

Steun Vastenaktie en geef de allerarmsten een toekomst.

De wereld groeit als we delen.


                              2020

 

Vastenaktie 2020

De collectanten zouden in de week van 30 maart tot 9 april bij u een vastenzakje bezorgen maar door alle maatregelen in verband met het corona virus heeft het comité besloten om geen zakjes te laten bezorgen.

Mocht u de vastenaktie willen steunen dan kunt u zelf een gift overmaken naar het volgende rekeningnummer: NL 21 INGB 0000005850 met als reden donatie vastenaktie 2020.

We hopen volgend jaar weer op de ouderwetse manier de vastenaktie te kunnen verzorgen.

 

Met vriendelijke groet,

namens de vastenaktie, Ko, Hans, Abba en Els

Lieve parochianen,

Wat een onzekere en spannende tijd is het waar we in zijn beland.

Niemand van ons heeft dit ooit mee gemaakt en de berichtgeving van gisteren is vandaag al weer ingehaald. 

Sluiting van kerken en scholen, sportwedstrijden en grote evenementen afgelast, een paar dagen later hotels en horeca dicht, geen bezoek of zo min mogelijk meer aan onze ouderen, zieke en zwakkere in onze gemeenschap. 

Weer een paar dagen later helemaal niet meer naar de verpleeghuizen, allerlei aangescherpte maatregelingen tegen verspreiding van het corona virus, waar gaat het ophouden!!!!

Natuurlijk hopen we dat al deze maatregelen helpen om de ziekte te stoppen. Pastor Nico probeert namens de parochie en regio alles in goede banen te leiden en op zondag kunt u de kerkdienst volgen via n app op uw telefoon of tablet. Kerkdienst gemist is gratis te downloaden. 

Ook via de computer is de viering te volgen bij kerkdienst gemist en dan naar parochie De Goorn te gaan.

Wij van de parochie raad wensen iedereen het allerbeste en een goede gezondheid toe en hopen u te ontmoeten als de kerk weer open is. Onderstaand vindt u het verslag van de laatste parochievergadering.

Namens de parochieraad Els van der Hulst

 

Parochievergadering woensdag 4 maart

We starten de vergadering en de opening wordt verzorgd door Eline ons jongste parochieraad lid. Eline start de dag vaak op met een “tekst van de dag” vandaag leest ze deze voor  als opening.

Naar aanleiding daarvan vertelde ze ons dat je deze kan horen via Bijbel online  www.bible.com/nl ook kan je deze als app op je telefoon zetten en zo een overdenking of bijbel stuk lezen daar waar je ook bent. Zeker een nieuwe vorm van geloven en van deze tijd waar internet en telefoon een belangrijke plek innemen.

Eline vertelde dat ze ook wel luistert naar www.grootnieuwsradio.nl deze zender zend opbouwende radioprogramma’s uit en ook christelijke muziek.

We steken de kaars aan voor de corona epidemie die in ons land is. ( inmiddels is het vele malen erger geworden dan woensdag bekent was)

We gaan over naar het agenda punt Zilver daar Pastor Nico later zou aanschuiven en daar leest u natuurlijk niets over.

We hebben het met elkaar over de vrijwilligersdag op 25 oktober en denken na over een invulling naast de borrel en de koffie.

We horen de tussenstand van de kerkbalans aktie en zijn goed op weg om ongeveer net zoveel op te halen als afgelopen jaar. Maar we zijn er nog niet dus mocht u de acceptgiro nog hebben liggen vergeet u ons dan niet?

De opbrengst voor de zes…een van 2019 is goed, zo blijft het mogelijk om het parochieblad te maken in deze vorm.

We nemen de verslagen door van het Pastoraatsteam, de post en berichten uit de parochie en zo komen we aan het eind van de vergadering.

Nog even nazitten met elkaar en om 21.45 gaan we huiswaarts.

 

Els van der Hulst