Nieuws

Parochiedag 2023

Heeft u ook zo genoten op zondag 22 oktober?

Wat was het een mooie dag, fijn dat zoveel parochianen gehoor geven aan onze uitnodiging om met ons samen parochie te zijn. We begonnen met een goed gevulde kerk onder leiding van Jantien en muzikale begeleiding van Frank en Kim.

Jonge gezinnen in de kerk waarvan de kinderen naar de pastorie gingen voor een kindernevendienst. Veel vrijwilligers, maar ook onze trouwe kerkgangers genoten van de inspirerende woorden, stof tot nadenken gaf Jantien ons.

Daarna koffie met taart, meer als 20 taarten waren er geschonken voor bij de koffie en iedereen genoot ervan. Overal gezelligheid voorin maar ook aan de zijkant waar de kinderen lekker zelf hun cake mochten versieren. Simone Beerepoot met haar accordeon speelde gezellige muziek en overal zat en stond iedereen gezellig aan. De toren werd onder leiding van Jan en Ralf beklommen, beetje koud daar boven maar wel een mooi uitzicht. Frank gaf voor wie het wilde horen uitleg over de glas in lood ramen voor in de kerk en de De 150 rozen zijn mee genomen naar huis en gebracht bij dorpsgenoten die in gedachten waren bij de kerkgangers.

Na de borrel en hapjes alles goed verzorgd door Ida, en de andere medewerkers, sloten we de dag af en gingen voldaan naar huis. Het kan helaas niet elke week zo maar weet dat ook op de andere zondagen u welkom bent bij de viering en het kopje koffie na afloop.

Els van der Hulst

Vrijwillige bijdrage Zes…Een

 

Tien keer in het jaar krijgt u de Zes…Een in de brievenbus, zo blijft u op de hoogte van het nieuws uit de parochie. U ziet wanneer er een koor zingt, wie er voorgaat op zondagmorgen of zaterdagmiddag, voor wie de intenties worden gelezen, de belangrijke telefoonnummers voor als u iemand wil spreken van het Pastoraatsteam. 

Zoals elk jaar vragen wij u een vrijwillige bijdrage (richtbedrag € 15, -) niet zoals andere jaren met een acceptgirokaart maar middels deze brief waarin u ook een QR code ziet welke u kunt gebruiken om uw bijdrage te geven. Natuurlijk ook het bankrekeningnummer NL05 RABO 0307 6032 61 om het via een overboeking met omschrijving “bijdrage zes een”. 

Wij als parochie en redactie willen heel graag u blijven informeren, 

steunt u ons daarin? 

Alvast hartelijke dank voor uw bijdrage,  

Parochieraad en redactie zes…Een

Communiqué

van het kerkbestuur en pastoresteam van de parochies van de regio De Waterkant

  

Nibbixwoud, 20 september 2023

 

In de afgelopen twee jaar heeft het kerkbestuur van de regio De Waterkant meerdere vergaderingen met de voorzitters van de parochieraden, gesprekken met de parochieraden en open bijeenkomsten met parochianen georganiseerd om samen met de parochies een beleidsplan over pastoraat en gebouwen in onze regio samen te stellen.

Voor de zomervakantie heeft het kerkbestuur het plan voor de parochies in midden West-Friesland gepresenteerd. De conclusies zijn duidelijk: we willen samen bouwen aan een kerk die straalt in midden West-Friesland. Het is nodig om meer tijd en energie te besteden aan pastoraat voor de jongere generaties vanuit een centrale plek, maar tegelijkertijd willen we de pastorale en sacramentele aanwezigheid op alle plekken van onze regio waarborgen door middel van een roulatiesysteem van onze pastores waardoor in alle kerken minimaal een keer per maand een viering door een lid van het pastoresteam verzorgd wordt. In de parochies waar daaraan behoefte is, kunnen vieringen onder leiding van parochianen georganiseerd worden. Gezien de werkelijke situatie van het gebruik van de kerkgebouwen in samenhang met de vitaliteit van de geloofsgemeenschappen in onze regio, heeft het kerkbestuur van de regio De Waterkant een inschatting gemaakt over het te verwachten sluitingsproces van onze kerkgebouwen. 

De gelovigen, voorgangers en bestuursleden vinden het sluiten en herbestemmen van kerkgebouwen een pijnlijke zaak. Maar de teruggang van het aantal kerkgangers en vrijwilligers, en de vergrijzing zorgen ervoor dat we in deze tijd te veel en te grote structuren en gebouwen hebben. We voelen ons verantwoordelijk om deze uitdaging niet door te schuiven naar toekomstige generaties.

Lees meer...

Wanneer u iets wilt betalen betreffende kerkelijke of parochiële aangelegenheden, of wanneer u een gift wilt doen, zijn wij hier zeer blij mee.

U kunt uw donaties voor de Zes ... Een, Kerkbalans of Misintenties, maar ook andere donaties storten op: 

IBAN NL05 RABO 0307603261

U kunt u gift ook overmaken door gebruik te maken van onderstaande QR-code: