Lourdesreis

            

 

 

Westfriese Lourdes Vliegreis 2015

“We hadden het voor geen goud willen missen en we zijn dankbaar dat we deze reis samen hebben kunnen meemaken.”(Deelnemer Westfriese Lourdes Vliegreis 2014).

In dé Westfriese Lourdes Vliegreis 2015 – 28 september t/m 3 oktober – zijn nog vrije plaatsen, in hotel én zorghotel. Heeft u zorg nodig en kan die door uw reis-/kamergenoot verleend worden, dan is hotel Croix des Bretons uw verblijfplaats. Is het lopen in het glooiende Lourdes te vermoeiend en beschikt u niet over een eigen rolstoelduwer, dan is zorghotel Padoue uw gastenverblijf. Het zorghotel is dé uitgelezen plek voor mensen die zorg of verpleegkundige hulp nodig hebben. Het zorghotel biedt maatwerk! De zorgvrijwilligers verlenen alle benodigde hulp op elk gewenst tijdstip. (Begeleiding: 1 op 1).

Lees meer...

Pinksterpelgrimage 2015

THEMA: "Kunst die je raakt"

Van maandag 18 mei tot Pinksteravond 23 mei trekken we hopelijk met mooi lenteweer voor de 12e keer van de ene naar de andere kerk door ons prachtige Westfriese landschap. In de verschillende kerken is telkens een korte viering rond een kunstwerk dat raakt of een inspirerende vorm van kunst. Religie vindt zijn oorsprong in verwondering. Mensen kunnen zich verwonderen over de schoonheid van schepping en natuur, over de creativiteit en de goedheid van mensen. Het Goddelijke kan zich openbaren in het Goede, het Ware en het Schone. Deze Pinksterpelgrimage willen we ons laten raken door het Schone. Kunst in een kerkgebouw als vindplaats van nieuwe vormen van spiritualiteit, een nieuwe Pinksterervaring, waar velen naar op zoek zijn!
Elke viering begint om 19.00 u
maandag 18 mei         Protestantse kerk in Aartswoud
dinsdag 19 mei           St. Jans Geboorte in Hoogwoud
woensdag 20 mei        Protestantse kerk in Sijbekarspel
donderdag 21 mei       O.L.V. van Lourdeskapel in Zuidermeer
vrijdag 22 mei             Protestantse kerk in Hensbroek
zaterdag 23 mei          Slotviering in de St. Bonifatiuskerk  in Spanbroek

Werkgroep Pinksterpelgrimage

Nieuws uit de "Waterkant"

Een Personele Unie in wording
De parochiebesturen van onze parochies zijn bezig om een huishoudelijk reglement op te stellen voor de Personele Unie. Een Personele Unie is een bestuurlijk samenwerking tussen parochies. De parochies kunnen zo als zelfstandige eenheid blijven bestaan (met alle rechten en plichten maar ook met de eigen financiën en eigendommen) maar het aansturen van deze parochies kan dan centraal worden georganiseerd. Met name voor de ontwikkeling van het pastoraat is dat in onze regio noodzakelijk. Met een minder wordend aantal pastores, maar ook minder vrijwilligers die een duurzame taak op zich kunnen nemen is het belangrijk om krachten de bundelen.  Momenteel zijn de samenwerkende parochiebesturen bezig nieuwe leden te zoeken voor het regiobestuur dat de Personele Unie verder vorm zal geven en worden de afspraken over hoe wij met elkaar willen omgaan steeds duidelijker. Ik kan u vertellen dat de besturen goed, kritisch en betrokken op elkaar dit proces vorm geven.

Parochiebesturen en PCI’s en de realiteit
De parochiebesturen van Zuidermeer en Hensbroek hebben op tijd ingezien dat zij hun taak niet langer meer kunnen uitoefenen vanwege een tekort aan mensenkracht in hun parochies. Door de parochie onder te brengen bij een buurt parochie, kan de eigen kerk open blijven, blijft de pastorale zorg gewaarborgd en kunnen werkgroepen die nog wel sterk genoeg zijn doorgaan. Dit is ook het geval met sommige PCI’s ... (Parochiële Charitas Instelling) en ook daar worden acties ondernomen om door samenwerking of een fusie met een buurt PCI te zorgen dat er aandacht blijft voor hen die in nood zitten.

Lees meer...

Van uw paochiecoördinator

Van uw parochiecoördinator

Dit wordt de 85e column in 8,5 jaren.
Ik bedacht me dat tegen de tijd dat ik met pensioen ga, al deze columns een aardig beeld gaan geven van mijn werk hier in de parochie. Maar nu kijk ik een beetje ver vooruit!
Deze keer wil ik u iets laten lezen wat mij werd aangereikt door een van mijn zoons. Hij was er nogal van onder de indruk en samen met een aantal vrienden van hem hebben we er over gepraat. Onderstaande brief van wijlen Wubbo Ockels raakte hen. Toen ik hen vertelde dat Jezus destijds niet veel anders zei was de reactie van de jongelui: ‘Zodra we ‘kerk en Jezus’ horen haken we af. Er is teveel gebeurd in de kerken en namens het geloof waar we ons niet bij thuis voelen’.
Wanneer ik dan deze brief lees, die hen wél aansprak, dan ben ik blij en dankbaar dat we hierover met elkaar in gesprek konden gaan. Blij en dankbaar om te horen over hun idealen en hun geloof in een betere wereld.
Ongetwijfeld hebben een aantal van u deze brief al wel gelezen, hij werd o.a. gepubliceerd in het AD. Toch wil ik hem u niet onthouden, erger nog: ik hoop op reacties, misschien wel via de Zes-Een of onze website!

Vrede en alle goeds,
Tineke de Boer-Bleeker
parochiecoördinator

"Het is genoeg, we zijn te ver gegaan!!! De industriële revolutie heeft ons in een ongewenste situatie gebracht. We zijn door de natuur geraasd, we vernietigen onze levensbronnen. We moeten stoppen, we moeten veranderen, we moeten een ander pad kiezen, we moeten onze levens veranderen, en de manier waarop we zaken doen.

Lees meer...