Vastenaktie 2017

Steun Vastenaktie en geef de allerarmsten een toekomst. 

De wereld groeit als we delen

           

Vastenaktie project 2 kleuterscholen in Sri Lanka van Need4Care

De vasten tijd is nog maar amper begonnen en de eerste brief van de landelijke vastenaktie ligt al bij mij in de brievenbus, bij u ook? Ik heb daar al eens eerder over gebeld met het comité in den Haag maar het schijnt heel lastig te zijn om ons postcode gebied eruit te halen. Ja wij zijn nog zo’n parochie die actief is met lopers en persoonlijke benadering!!
Dus heeft u straks meerdere vragen om een bijdrage voor deze vastenaktie, via de post, de Nestor, de KRO gids en nog een vastenzakje  van ons in de week van 10 april. U mag ze allemaal gebruiken maar het mooist zou zijn als u ze bij de collectant inlevert of op de pastorie zodat wij als comité het kunnen mee tellen voor onze regio brede inzet voor de kleuterscholen in Sri Lanka.
We zien uw bijdrage graag tegemoet.
Met vriendelijke groet de vastenaktie werkgroep.

Lees meer...

In de Nieuwbrief van “De Waterkant” vindt u informatie vanuit de geloofsgemeenschappen van De Goorn, De Weere, Hensbroek, Hoogwoud, Obdam, Spanbroek, Spierdijk, Ursem en Zuidermeer.

Het parochiebestuur heeft besloten de nieuwsbrief van "De Waterkant" online te zetten. Onder deze link vind u deze nieuwsbrief

 

Klik hier om de nieuwsbrief te openen {pdf bestand}

Nieuwe vertaling van het "Onze Vader"

 

Onze Vader, die in de hemel zijt,

Uw naam worde geheiligd,

Uw rijk kome,

Uw wil geschiede

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.

en breng ons niet in beproeving

Maar verlos ons van het kwade.

 

Tijdens de jaarvergadering van 31 Mei jl. kwam tijdens de rondvraag een vraag met betrekking tot het formuleren van intenties. Het valt op dat de laatste jaren veel intenties beginnen met ‘in liefdevolle herinnering’ en eindigen met: ‘en om zegen over het gezin’. De veelvuldige herhaling van deze zinnen wordt als storend ervaren.

Deze vraag/opmerking hebben we in de parochieraad en het pastoraat-team besproken en we kwamen tot de conclusie dat het inderdaad wel heel veel gebruikt wordt en het voor de lector die de intenties mag voorlezen lastig is om al die zinnen steeds weer te herhalen. 

We hebben besloten om de formulering van de intenties te gaan aanpassen en wel met ingang van de Advent. Vanaf 26/27 November 2016 zullen wij vooraf aan de lijst intenties uitspreken: “In liefdevolle herinnering noemen wij:….”. Vervolgens komen de namen van allen die we willen gedenken. De intenties worden aan het einde van de lijst afgesloten met: “en bidden wij om zegen over de gezinnen, de families en vrienden van hen die wij hier hebben genoemd.”

Wij willen u vragen om met het aangeven van uw intenties rekening te houden met deze nieuwe manier van formuleren. U hoeft dus alleen nog de namen van uw dierbaren te melden.

Met vriendelijke groeten,
Het Pastoraat-team