Vertrek van pastor Antonio Tocco

De kennismakingsgesprekken met Antonio herinner ik me nog goed. Kennismaken met het bestuur van regio “de Waterkant”, met de vertegenwoordigers van de parochies Hoogwoud: Gré Ooijevaar, Spanbroek: Sjaak de Koning en De Weere: Ben Beemster.

Ons was er alles aan gelegen om de ‘landing’ van pastor Antonio zo goed mogelijk te laten lukken.

Binnen het team had Antonio al snel z’n plek gevonden en groeide er vertrouwen over en weer en was de samenwerking prettig. Een eerste benoeming als ‘pastoor in solidum’ met de regiopastoor in een groot samenwerkingsverband met nieuwe collega’s. Mensen leren kennen, de dorpen, de werkgroepen, koren en ‘de mores’ van een parochie, ga er maar aan staan. Na verloop van tijd leren mensen elkaar kennen en leer je als pastor je parochies kennen, je ontdekt de mooie kanten, sterke kanten, de vreugde. Je ontmoet het eerste commentaar en moet omgaan met de eerste spanningen die voortvloeien uit verschil van meningen. Wanneer er veel vreugde is in het pastoraat en je een zinvolle invulling vindt bij alle momenten van vreugde en verdriet en alle ‘groene zondagen’ door het jaar dan zijn spanningen goed te verwerken. Maar wanneer spanningen zo sterk zijn dat ze aan je ‘lijf’ beginnen te knagen dan wordt het werken – hoe lief het pastoraat je ook is – lastig.

Bij Antonio was dit de situatie. Na overleg met het team en mij en op advies van de bisschop heeft Antonio besloten niet de juiste man op de juiste plaats te zijn en heeft hij de bisschop gevraagd om een nieuwe benoeming. Het is jammer dat de veel belovende start niet verder kon groeien in onze regio. Wij wensen pastor Antonio een plaats toe waar hij voelt ‘op z’n plaats’ te zijn en gelukkig wordt.

In overleg met het bisdom wordt gezocht naar een opvolger en we hopen binnenkort meer daarover te kunnen melden. 

 

Namens het bestuur

Pastoor Nico Knol

Parochieraad vergadering 7 juni 2017

De laatste vergadering voor de zomervakantie van de Parochieraad met een volle agenda.
We steken een kaars aan voor de mensen om ons heen, die wel een lichtje kunnen gebruiken, droevige gedachten maar ook blije.

De notulen nemen we door en de actielijst waarvan een aantal punten terug komen in de agenda.
Er is een beleidstuk geschreven en ons toe gestuurd door het bisdom met het oog op de toekomst, met elkaar bespreken we deze.  Heel veel aanbevelingen in het stuk worden bij ons al toegepast, wij hebben gelukkig nog veel mensen die zich inzetten voor de kerk en alles erom heen.

De knoop wordt doorgehakt voor de verwarming dus van de zomer zult u ze wel aan het werk zien in  de kerk en het stook gedeelte.

We kijken terug op een zeer geslaagde jaarvergadering, zoveel mensen hadden we niet verwacht, de stoelen moesten zelfs van het koor worden gehaald. Er was een mooie interessante presentatie van de stagiaire Jaqueline Elemans met het thema “beeld van de parochie” .

Het programma voor de  vrijwilligersdag is rond, aan de uitnodigingen wordt gewerkt, dus 8 oktober gaat het vast heel gezellig worden in de kerk.

De regio heeft vergaderend en Kees praat ons bij, Ada is er namens het Pastoraatsteam en ook daar hebben we verslagen van. Zo komen alle vaste punten aan bod. Na nog een brief die we bespreken en de rondvraag sluit ik de vergadering om 21.30 en doen we nog gezellig een drankje toe op een mooi zomer.


Els van der Hulst

Vastenaktie 2017

Steun Vastenaktie en geef de allerarmsten een toekomst. 

De wereld groeit als we delen

           

Vastenaktie project 2 kleuterscholen in Sri Lanka van Need4Care

De vasten tijd is nog maar amper begonnen en de eerste brief van de landelijke vastenaktie ligt al bij mij in de brievenbus, bij u ook? Ik heb daar al eens eerder over gebeld met het comité in den Haag maar het schijnt heel lastig te zijn om ons postcode gebied eruit te halen. Ja wij zijn nog zo’n parochie die actief is met lopers en persoonlijke benadering!!
Dus heeft u straks meerdere vragen om een bijdrage voor deze vastenaktie, via de post, de Nestor, de KRO gids en nog een vastenzakje  van ons in de week van 10 april. U mag ze allemaal gebruiken maar het mooist zou zijn als u ze bij de collectant inlevert of op de pastorie zodat wij als comité het kunnen mee tellen voor onze regio brede inzet voor de kleuterscholen in Sri Lanka.
We zien uw bijdrage graag tegemoet.
Met vriendelijke groet de vastenaktie werkgroep.

Lees meer...

In de Nieuwbrief van “De Waterkant” vindt u informatie vanuit de geloofsgemeenschappen van De Goorn, De Weere, Hensbroek, Hoogwoud, Obdam, Spanbroek, Spierdijk, Ursem en Zuidermeer.

Onder deze link vind u deze nieuwsbrief 

Klik hier om de nieuwsbrief te openen {pdf bestand}