Verslag parochievergadering

Parochieraad vergadering 6 maart

We starten de vergadering om 20.00 uur in verband met de Aswoensdag viering. Er staan geen grote punten op de agenda dus gaan we door de notulen en aktielijst.

Een van de punten op de aktielijst is de opbrengst van de Zes…Een nakijken. En tot onze spijt is deze een stuk lager dan het jaar ervoor, Hoe kan dit?

Afgelopen jaar waren ze er tussen gestopt, het jaar ervoor er aan vast geniet, is de enveloppe niet gezien door de ontvangers?

We besluiten om hem komend jaar er weer aan vast te nieten en ik doe bij deze een oproep

Heeft u hem gemist de vraag voor een bijdrage voor de Zes…Een, het kan nog hoor. Maak nog iets over op het rekening nummer van de parochie en vermeld erbij dat het voor de Zes…Een is van 2018

De aktie Kerkbalans loopt nog en er druppelt nog wat binnen maar tot nu toe is het ongeveer gelijk aan voorgaand jaar.

We gaan met elkaar even kijken in de achterruimte, wat knapt het op en het lijkt wel of de ruimte groter is geworden zo ruim oogt het door het strakke plafond. We zetten op een rijtje wat er nog gedaan moet worden en hoe we zitten in de planning.

Helaas is er  geen aanvraag van een koor om in december een kerstconcert te geven en met elkaar gaan we kijken of we toch iets kunnen organiseren.

De jaar vergadering is dit jaar op 4 juni en we kijken naar de invulling van de agenda.

Een punt op de agenda is de regio, nu als u de krant leest of de viering van 3 maart heb bezocht dat weet u al dat we een grotere regio hebben gekregen, namelijk Wognum en Nibbixwoud zijn toegevoegd. Er zijn de afgelopen weken verschillende gesprekken geweest en er zullen er nog best veel volgen  maar we hebben er vertouwen in dat het zijn weg wel zal vinden.

 Met elkaar komen we tot de conclusie dat de kaars die brandt, voor  een goede samenwerking is en dat ze zich thuis mogen voelen in “De Waterkant”.

Zo komen we aan de berichten uit de parochie, de post en de rondvraag en sluit ik de vergadering om even voor 10.00 uur.

 

Els van der Hulst