Verslag parochievergadering

Parochieraad vergadering juni / juli

Twee vergaderingen, niet met elkaar te vergelijken. De ene keer zijn we met 7 personen bij aanvang de andere keer moeten we schuiven met de stoelen om iedereen een plek te geven aan de grote tafel.

De vergadering van juni stond in het teken van het afscheid van pastor Nico, een stukje zonder hem om de zondag met elkaar nog door te bespreken en een stuk met inspirerende woorden voor de toekomst van onze parochie zonder hem. Een korte vergadering met de gewone punten die doorgesproken worden kijken we uit naar de uitzwaai zondag.

Inmiddels kunnen we terugkijken op een mooie viering met prachtige woorden van pastor Bert Glorie, deze overweging wordt afgedrukt in deze zes een om nog eens terug te lezen.

Het was gezellig druk na de viering en iedereen heeft rustig de hand kunnen schudden van Pastor Nico, de muziek tussendoor en de koffie en drankjes vonden hun weg.

Een dag om met tevredenheid op terug te kijken.

De vergadering van juli wordt geopend met een mooie tekst over op vakantie gaan. Na de kaars te hebben opgestoken voor een veilige vakantie voor iedereen en een behouden thuiskomst gaan we verder met de notulen. Een aantal punten op de agenda schuiven we naar later op de avond zoals terugkijken, afscheid en verwelkomen.

Verder staan de cijfers van 2021 op de agenda. Adriaan heeft een mooi overzicht voor ons gemaakt en samen lopen we de cijfers door. Al met al staan we er als parochie niet slecht voor. Gelukkig zijn de bijdrage van de kerkbalans aktie, de bijdrage voor de zes een niet achteruit gegaan, helaas zijn er wel minder opbrengsten van collectes en uitvaarten.

Dit is verklaarbaar, door corona mocht er nu eenmaal veel minder in de kerk. Ook wordt er tegenwoordig veel vaker voor crematie gekozen. Na de nodige uitleg bedanken we Adriaan voor het werk wat er inzit om de financiën op orde te houden.

We worden bijgepraat over de regio door Peter en kijken naar het pt verslag met aanvullingen van Ad en Ans.

Om 21.00 sluit onze nieuwe hoofdkoster Ko Feld aan en sluit ik de vergadering af.

Allereerst bedank ik Peter voor al zijn werk als hoofdkoster de afgelopen 6 jaar met een klein pakketje en gaat Peter zijn sleutels overdragen aan Ko met begeleidend kistje wat Peter jaren terug had gehad van Nico Oly. Ko wordt welkom geheten in zijn nieuwe functie en succes gewenst.

Daarna hebben we voor Pastor Nico nog een foto boek gemaakt van de afzwaai zondag en de stick waar de ruim 400 foto’s opstaan van de presentatie.

We praten na over 19 juni en pastor Nico verteld over zijn eerste viering in Amsterdam dit alles onder het genot van een wijntje en biertje.

Om 22.15 ga ik richting huis. Onze volgende vergadering is op 7 september. Ook voor ons even vakantie.

Els van der Hulst