Verslag parochievergadering

Jaarvergadering 29 mei 2018

De achter ruimte in de kerk was goed gevuld om 20.00 uur en ik open de jaarvergadering. We houden een moment stilte voor de overledenen van het afgelopen jaar.
We kijken terug  op 2017/ 2018 een goed jaar met diverse activiteiten in de kerk, zoals de nieuwe kachel, de mooie concerten in december, het afscheid van Tineke en het jubileum van Peter Pijzel.

De financiën worden toegelicht door Adriaan van Langen onze penningmeester en met een aantal opmerkingen vanuit de zaal gaan we als parochieraad aan het werk.
Pastor Nico geeft een toelichting over wat er zoal speelt in de regio en bij het Pastoraatsteam.
We kijken vooruit naar wat er op de agenda staat verderop in het jaar en dat is onder andere  de kerstmarkt die wordt georganiseerd door de stichting vrienden van de parochie.
Deze wordt gehouden op zaterdag 24 november 2018 dus zet in de agenda of meld u aan als vrijwilliger.

Daarna hebben we een diapresentatie laten zien met bij behorende teksten. Deze hebben we ook met de parochieraad en Pastoraatsteam bekeken en over gesproken in de vergadering. Bij dezen de tekst die bij de betreffende dia hoort, met daarbij ‘n beschrijving van de dia:

Dia 1: een kind omarmd de wereldbol
Kerk als gemeenschap, een gemeenschap die de wereld omspant, drie miljard mensen, geen twee gelijk, maar verbonden door hun geloof in een man die tweeduizend jaar geleden leefde, Jezus van Nazareth, die de Christus wordt genoemd

Dia 2: kardinalen in congres bijeen
Het grootste  deel daarvan is de Rooms Katholieke gemeenschap, die vooral zichtbaar is als instituut, maar andere kerken en kerkgenootschappen behoren evenzeer tot die gemeenschap.

Dia 3: handen onder stromend water
Water, Jezus zei: als je dorst hebt, kom dan en drink, ook als je geen geld hebt, en word zelf een waterbron voor anderen.

Dia 4: graan wat wordt gezaaid
Graan, waar brood van gebakken wordt, voedsel, voor onze levensweg.
Graan is als geloof in ons hart gezaaid.

Dia 5: een volwassen hand met een kinderhand
Leven wordt ons gegeven, we hebben er niet om gevraagd, we hebben het niet zelf gekozen, het wordt doorgegeven, van vader op zoon, –

Dia 6: een oma, moeder en kleinkind samen
Van moeder op dochter, al tweeduizend jaar lang, en meer. Het begon nog veel eerder met Abraham de aartsvader en zijn nageslacht.

Dia 7: vele handen op en in elkaar
Wij slaan de handen ineen, om te doen wat gedaan moet worden voor dat Koninkrijk dat niemand ziet maar waar wij in geloven.

Dia 8: een dakloze met al zijn bezittingen in een boodschappentas
Dat Koninkrijk, de gemeenschap van God, een dak boven je hoofd, dagelijks brood, beschutting tegen regen en wind, de stormen van het leven, zodat je staande (!)  blijft.

Dia 9: handen gebonden door touw
Een leven in vrijheid, een leven in vrede, met jezelf, en samen met je medemensen, zoals God het bedoelt heeft.

Dia 10: handen gevouwen in gebed
Daarvoor komen wij bij elkaar, om samen het leven en het geloof te vieren, het woord te horen, het sacrament te delen, samen te bidden.

Dia 11: een orgel in een kerk dat wordt bespeeld
In het weekeind, in een kerk die misschien al eeuwen staat, of vijftig jaar geleden werd gebouwd, zingend en luisterend naar de muziek van de traditie, de psalmen, de oude liederen.

Dia 12: een muur die wordt gemetseld
Samen bouwen we aan de parochie onze gemeenschap waar iedereen welkom is, jong en oud, zich thuis voelt in lief en leed of om zomaar even stil te zijn.
Niet alleen op zondag maar ook bij een Thaizé viering of een concert.

Dia 13: de kerk met de deuren gesloten
Zo zijn wij gemeenschap, wij delen hetzelfde brood, wij drinken uit dezelfde beker, wij delen dat leven vanuit de Geest die niemand ziet, die je hoort als stem in je eigen hart.
Maar is de kerk gesloten of zijn wij een open gemeenschap waar iedereen welkom is?

Dia 14:  onze kerk in zijn geheel
Aan de hand van deze dia’s stelden wij de volgende vraag in de vergadering :
Hoe zien wij de Parochie nu én in de toekomst?

Wat vinden wij in deze gemeenschap en wat betekent de parochie voor jou.

Wat is de plek van de parochie in ons dorp?

Aan de hand van deze dia’s gaan we de komende vergaderingen met elkaar kijken naar de toekomst en ons zelf steeds een vraag stellen waar we met elkaar over in gesprek gaan.

Na de presentatie en nog een vragen rondje hebben we gezellig met elkaar na gezeten onder het genot van n drankje en hapje.

 

Els van der Hulst