Verslag parochievergadering

Parochieraad vergadering 7 februari 2018

We starten de vergadering om half 8 en ik lees een tekst voor uit een boek van toon Hermans getiteld: het leven. Jan steekt de kaars aan voor een parochiaan die plotseling is overleden.

We nemen de notulen door en kijken terug op een geslaagde uitzwaai viering  en gezellig samen zijn na de viering met Tineke de Boer.  In de notulen kwam ook terug wat er zoal ging komen in januari en één van de aktie’s was de inbreng van kerstspullen op zaterdag 13 januari. Nu dat hebben we geweten, 180 dozen vol met kerstspullen staan er in de opslag . Wij dachten nu het kan wel op de zolder bij één van ons maar we hebben een grotere opslag gevonden gelukkig. Nu mogen jullie dat in november allemaal weer terug kopen!!!!!

We strepen weer op de aktie lijst  en gaan verder met de agenda.

De datum voor jaarvergadering in 2018 wordt dinsdag 29 mei nog ver weg maar noteer in uw agenda.  

De enveloppe voor de kerkbalans zijn bezorgt en dit jaar niet opgehaald maar mocht u hem nog hebben liggen u mag deze altijd terug bezorgen bij de pastorie of gewoon telebankieren thuis .

In de bijgaande brief kon u de totaal opbrengst van 2017 lezen,wilt u meer weten over hoe het besteed wordt in de parochie kom dan naar de jaarvergadering waar de financiën worden toegelicht.

Van de ruim 3000 parochianen die aangeschreven zijn voor de administratie of ze wel of geen lid willen zijn hebben er nog ongeveer 675 niet gereageerd, jammer want dan is het beeld nog niet zuiver.

We besluiten in maart nogmaals een brief te sturen maar dan met een iets andere inhoud.

Pastor Nico praat ons bij over de regio vergadering en geeft aan dat er een avond komt over hoe  je het best kan archiveren. Er ligt op zolder een berg aan papieren en het zou toch zonde zijn als dit verloren gaat. We brainstormen over wie zou dit kunnen en komen op wat namen uit. Deze mensen gaan we benaderen.

We nodigen in het voorjaar een werkgroep uit om ervaringen uit te wisselen. In een volgende vergadering gaan we nog eens goed kijken naar de structuur van de parochie en het toekomst beeld samen met Jacqueline Elemans die daar vorig jaar tijdens de jaarvergadering een presentatie over heeft gegeven.

Zo gaan we alweer naar de vaste onderdelen parochieberichten en wat is er al zo gebeurt.

Er is een nieuwe ketel geplaatst achter in de kerk zodat het daar ook weer lekker warm is. Ook is er onderhoud gepleegd aan het orgel daar er af en toe een valse noot was. We kijken terug om een prachtige viering van het 40 jarig jubileum van Peter Pijzel als dirigent. We besluiten nog door te gaan met het tellen van de parochianen tijdens de vieringen om het te kunnen vergelijken met het afgelopen jaar. Zo komen we weer aan het eind van de vergadering en zitten we nog even na met een glaasje wijn. Om 10 uur lekker op de fiets naar huis door de vrieskou, jammer dat het na een paar dagen alweer over is ( de vorst ).

Els van der Hulst