Verslag parochievergadering

Parochieraad vergadering 1 mei 2024

Voor dat we gaan vergaderen nieten we de rode blaadjes aan de Zes...Een. Deze heeft u vorige maand gehad, we hopen dat er veel reactie op komt. Natuurlijk niet alleen maar dat het niet gelezen wordt maar om in de toekomst meer digitaal te gaan (de Zes...Een en veel andere informatie vindt u nl. op onze website). We realiseren ons ook dat het niet voor de zomer al rond is want het moet wel allemaal verwerkt worden op de administratie dus denk niet als u dit leest ja maar ik had toch aangegeven dat ...

Om half acht leest Abba de opening voor en gaan we vergaderen, de notulen en aktielijst en de kaars aangestoken, niet voor iemand in het bijzonder deze keer. Ook wel fijn want dat betekent dat het in onze familie en kennissen kring goed gaat.

We bespreken de financiële stukken, Adriaan heeft een mooi overzicht gemaakt van alle kosten en baten. We doen het nog niet zo gek onderaan de streep blijven we in de plus. We prikken een datum voor de jaarvergadering, deze houden we dit jaar op dinsdag 1 oktober. Wat moet er op de agenda? De ontwikkelingen naast de kerk, de ontwikkelingen in de regio, wat doet het pastoraatteam, het financiële plaatje, een terug blik en een kijkje naar het komend jaar, zo passeren er wat onderwerpen. 

De parochiedag op zondag 13 oktober , wat doen we daar, gaan we voor iets extra’s of houden we het bij gezellig samen zijn? Mooi om met elkaar te komen en plannen te maken. De PT verslagen worden besproken en aangevuld door Ad die namens het team aanwezig is bij de vergadering. Zo komen we bij de berichten uit de parochie. Op woensdag 23 mei komen de dames kerkwerksters bijeen voor een gezellige koffie ochtend. Op 25 mei komen er 100 zusters van de heilige graal uit Hoogwoud een tussenstop maken bij onze kerk, een kaarsje branden en samen een lied zingen hoe fijn is het dat we gastvrij kunnen zijn en onze kerk en koffieruimte beschikbaar is. Op 2 juni is er een speciale viering met kinderen uit de Oekraïne die samen met andere kinderen zingen tijdens de viering van 10 uur. Op 20 juni is er een regio overleg met de vertegenwoordigers van alle parochies van de Waterkant.

Zo komen we bij het eind van de vergadering om even half 10 sluit ik het af en doen we met een paar nog een drankje toe.

De volgende vergadering is woensdag 5 juni.

 

Els van der Hulst

Jaarvergadering juni 2023

Jaarvergadering juni 2023

Eén keer per jaar houden we een jaarvergadering zodat u als parochiaan hoort en ziet op het scherm wat er zoal is gebeurd en wat er nog komt het komende jaar. Ook geeft Adriaan toelichting over de financiën van de parochie.

Dit jaar zou er een toelichting gegeven worden over de toekomst en de visie van het kerkbestuur, het voortbestaan van de kerken in de regio. Er wordt zo nu en dan het één en ander geschreven in de krant over al die kerken die dicht moeten/gaan, dus ik dacht het zal wel iets drukker worden dan andere jaren. Maar helaas slechts 28 parochianen toonde belangstelling.

Peter Bakker (vicevoorzitter van het regionale kerkbestuur) schetste met een mooi verzorgde presentatie de huidige situatie binnen regio “De Waterkant”. Daaruit bleek duidelijk dat de trend weinig rooskleurig is: sterke vergrijzing; een terugloop van het aantal kerkgangers, weinig jonge mensen die zich aanmelden. Bovendien sluiten het aantal en de grootte van de kerkgebouwen niet meer aan bij de vitaliteit van de geloofsgemeenschappen.

Pastor Alvaro en pastor Bert die niet in iedere parochie kunnen zijn, ook al zouden ze het wel willen. Wij hebben gelukkig het Pastoraatteam, wat veel opvangt in onze parochie.

Nu moet ik zeggen dat wat er in de krant wordt geschreven wel erg zwart is, want wie zegt ons hoe het is over 10 jaar!! Niemand heeft een glazen bol waarin de toekomst is beschreven. Maar als je geen visie op papier hebt en niet nadenkt over hoe verder dan komt zomaar de dag dat je dan ineens harde maatregelen moet nemen. Toch ben en blijf ik positief, kijk naar wat we nu hebben, nog steeds een goede parochieraad, vrijwilligers die zich inzetten voor de kerk en alles eromheen, goede leken - voorgangers, een toekomstig lid voor het Pastoraatteam. Een mooi kerkgebouw, iedere week koffie na de viering waar veel gebruik van wordt gemaakt, de begraafplaats goed onderhouden echt een rustplaats voor onze dierbaren.

Hopelijk straks een goed bezochte parochiedag op zondag 22 oktober met een drankje en een hapje, gezellig samen zijn na de viering van 10 uur. 

Natuurlijk zien wij ook bij ons in de parochie een terugloop van kerkgangers, bijna geen doopjes meer, een klein groepje eerste communicantjes, twee koren die gestopt zijn door te hoge leeftijd of omdat de rek eruit is na zoveel jaren.

Dus ja, wat zal de toekomst brengen …?

Laten we met elkaar de parochie en de gemeenschap dragen en hoe het over 5 of 10 jaar zal zijn, wie weet!!!

Leef in het nu dan komen we elkaar zeker een keer tegen in de kerk of daarbuiten.

 

Els van der Hulst

Jaarvergadering 13 september 2022

Jaarvergadering 13 september

Om 4 uur in de middag samen met Rinus en Piet het scherm opzetten voor de beamer en de laptop aansluiten. Nu we kregen er wel een beeld op maar niet zoals we wilde. Wat bleek we hadden het verkeerde doek gepakt. Goed dat we dit dus in de middag deden en niet vlak voor de vergadering. Om 19.00 uur in de achterruimte de koffie aan en nu maar afwachten hoeveel bezoekers er komen.

Het druppelde lekker binnen en even voor achten gingen we met z’n allen voor in de kerk plaats nemen. We hadden een presentatie op doek met de agenda erop. Een terugblik naar het afgelopen jaar met nog een periode waar niet zoveel mocht geen grote vieringen met Allerzielen en Kerst. Gelukkig wel een mooie uitzwaaidag voor pastor Nico waar vele parochianen langskwamen. Daarna lichtte Adriaan de financiën toe, we missen inkomsten door minder vieringen, uitvaarten en avondwake. De aktie kerkbalans blijft wel ongeveer gelijk aan vorige jaren. Ook de bijdrage voor de kaarsen en zes een blijven constant.

Na wat vragen en toelichting van Adriaan geef ik het woord aan Peter Bakker die iets verteld over het Dit is kleiner dan voorheen tot vorig jaar zat er van iedere parochie iemand in het bestuur nu staat het los van de parochieraden. Ook pastor Alvaro verteld iets over zijn werk en hoe het er voor staat in de regio.

Het volgende punt op de agenda is vooruit kijken en we mogen melden dat we gelukkig weer concerten krijgen in de kerk. Op 5 november is er een concert georganiseerd door de familie Hoebe en de brassband, op 17 december geeft de brassband een kerstconcert. Op 23 april 2023 geeft kogge klassiek een concert als alles normaal blijft.

Na nog een rondvraag en wat opmerkingen die we mee nemen naar de volgende vergadering van de parochieraad, sluit ik de vergadering om 21.15 en genieten we nog even na met een drankje en hapje in de achterruimte.

Els van der Hulst