Verslag parochievergadering

 

Parochieraadvergadering 4 April  2018

 

We starten vanavond de vergadering met het aansteken van de kaars voor de overledenen en zieken die wel een lichtje kunnen gebruiken. In het bijzonder voor Nel Bron jaren lang de gastvrouw op de pastorie bij Pastor Gerard Braks en de begin tijd van Tineke.

 

We gaan door de notulen van de vorige vergadering en de aktielijst, ook zijn er notulen van de regio vergadering en het penningmeesteroverleg regionaal.

 

Volgend punt op de agenda is de jaarvergadering dinsdag 29 mei. Zie ook het gekleurde inlegvel voor de agenda. Ida en ik gaan het programma verder uitwerken.

 

Het Paas nummer van de zes…een had een nieuw uiterlijk gekregen, met elkaar komen we tot de conclusie dat het verfrissend is, wel even wennen aan het andere lettertype en de foto’s voortaan gewoon in het zwart wit afdrukken is duidelijker. Maar een mooi logo en alle info over de parochie overzichtelijk op de achterpagina.

 

Volgende vergadering gaan we nog eens kijken naar de presentatie van Jacqueline Elemans die deze gaf tijdens de vorige jaarvergadering, kijken hoe we ook de komende jaren vorm gaan geven aan het werk in onze parochie, Wat gaat goed en wat moet beter. Als we kijken bij verschillende werkgroepen is er hier en daar wel versterking nodig. Bijvoorbeeld de werkgroep voorbereiding Vormen bestaat nog maar uit 2 vrijwilligers na dit jaar en dat is echt te kort om het langer vol te houden. Dus mocht u nog iemand weten die deze groep wil helpen op wil u iets doen voor de parochie in een of andere werkgroep,  laat het ons weten.

 

Zo komen we bij het verslag van het Pastoraatsteam, de berichten uit de parochie, heeft u gehoord dat de klepel weer in de klok zit? Nu hebben we even geen lopende klok, de wijzer wordt gerepareerd. Er wordt afgesproken dat er boven op het koor 2 radiatoren komen tegen de buitenmuur zodat de koorleden volgende winter er weer lekker warm bij staan.

 

Er was geen post en na de rondvraag sluit ik de vergadering om even half 10.

 

Daarna nog even brieven en enveloppen tellen en verdelen zodat de komende week de laatste keer brieven worden bezorgd bij de parochianen die nog niet gereageerd hebben om te melden of ze wel of niet parochiaan willen zijn. Nu krijgen ze een brief dat ze dus parochiaan blijven tenzij de reageren.

 

 

Els van der Hulst