Verslag parochievergadering

Parochievergadering  5 september 2018

De eerste na de vakantie, nog niet helemaal compleet maar allen van harte welkom en dat we er maar een goed jaar van mogen maken.
Abba opent met een mooie tekst met de titel “Leef”.
We steken de kaars aan voor een gezin uit Rustenburg die tijdens de vakantie getroffen zijn met het overlijden van de moeder en voor alle overledenen in onze parochie de afgelopen zomer.
De notulen en actielijst van voor de vakantie nemen we door.
 Aan de mannen Peter en Rinus wordt gemeld dat de trappen in de toren goed moeten worden nagekeken en zo nodig gerepareerd zodat we veilig naar boven kunnen.
Op 13 september komen we met een paar leden bij elkaar om eens te kijken wat de mogelijkheden zijn achter in de kerk  want onze koffie/ rozenkrans/ binnenkomst ruimte wordt wel erg oud en is aan opknappen toe.
Om 20.00 uur schuiven de dames van de werkgroep Kerkbalans aan, om met elkaar te kijken naar wat gaat goed en wat kan beter. Dit ook naar aanleiding van de vragen op de jaarvergadering.  Meer zichtbaar maken van de actie bv. Uit de kast komt een grote banner die we komende winter zeker gaan gebruiken om de actie onder de aandacht te brengen.
De punten die betrekking hebben op de financiën worden door geschoven naar de vergadering van begin oktober daar Adriaan een cursus heeft van het werk.
Het Pastoraatsteam is de gehele zomer iedere 2 weken bij elkaar geweest  om de vinger aan de pols te houden en Ada praat ons bij.
Er is post wat we met elkaar bespreken, we kijken al een klein beetje vooruit naar 2019 want dan komt er een gezellige ochtend voor de vrijwilligers. Datum prikken we de volgende vergadering.

Tijdens de jaar vergadering hebben we dia’s laten zien en met elkaar afgesproken dat we ook als bestuur vragen gericht op de toekomst gaan bespreken.
Als huiswerk hadden we de opdracht gekregen om na te denken over de volgende vraag:
Wie is Jezus voor jouw? Dit hebben we ingeleid met de volgende tekst:

God, wie bent U?
Bent u de kracht van boven die we kunnen ontdekken
als we er voor open staan?
Of bent u die medemens vlakbij in al z’n hulpeloosheid,
die het beste in ons naar boven haalt?

Bent u het vuur in ons hart waardoor we elkaar liefhebben
en met elkaar mee leven?
Of bent u de prikkel die mensen strijdvaardig maakt
en laat vechten tegen onrecht?

Lijkt u op het Christusbeeld in die stille oude kerk,
dat rust en tot inkeer brengt?
Of bent in de mensen om ons heen,
in hun bemoedigende woorden en troostende gebaren?

Bent u die onzichtbare persoon die onze gebeden hoort
en onze pijn en twijfel kent?
Of ben t u die stem diep van binnen die ons waarschuwt
als we fout zitten en ons helpt om opnieuw te beginnen?
God, wie bent U?

Een mooi rondje gedachten kwam er daarna op tafel, goed om te doen zo samen.

Nog een rondvraag en een paar mededelingen, volgende vergadering is 3 oktober en dit wordt de laatste vergadering van Nico Oly. Na 53 jaar actief geweest te zijn voor de kerk als koster en bestuurslid heeft Nico aan gegeven dat het genoeg is. Deze avond starten we met gezamenlijk eten als afscheid van een man die altijd klaar stond voor de kerk en parochie.
 
Om 21.45 sluit ik de vergadering en met elkaar praten we nog even na onder het genot van ’n wijntje

Els van der Hulst