Verslag parochievergadering

Parochieraad vergadering 5 oktober 2022

Als u dit leest is de volgende vergadering alweer geweest maar bij deze nog een kort verslag. 

Voor dat we gaan vergaderen nieten we eerst de enveloppe met acceptgirokaarten aan de zes een van oktober. Ik hoop dat vele van u de bijdrage al hebben overgemaakt zodat we ook komend jaar weer 10 keer de zes een op de mat krijgen.

We hebben de taken verdeeld voor de parochiedag op 9 oktober deze is goed verlopen. Met elkaar kijken we naar het energie gebruik in de kerk en pastorie, zolang het nog niet echt koud is doen we geen verwarming aan. Ook in de pastorie zetten we de thermostaat lager. We besluiten de prijs voor de kaarsjes in de Mariakapel binnen en buiten te verhogen naar €0,50 cent daar de inkoop prijs hoger is geworden.

Vanaf oktober is er nu elke zondag achter in de kerk koffie, wel moeten we blijven opletten dat het echt een half uurtje is en niet veel langer anders is het voor de koster die moet afsluiten ook niet leuk meer. 

Bij de berichten van de parochie horen we dat Janny Laan en Marian Vreeker stoppen met hun werkzaamheden bij de Martha groep. Janny en Marian hebben samen jaren lang de leiding gehad over deze groep. Hun werkzaamheden hebben ze overgedragen aan Fia Pronk. Zo gaat dat mensen stoppen en dat is te begrijpen na jaren, gelukkig lukt het vaak weer om vervanging te vinden wat dat betreft zijn wij rijk en blij met een ieder die zich inzet voor de parochie.

Er is een vergadering geweest met alle voorzitters van de parochies van De Waterkant eind september over de toekomst van onze parochies/ kerken. Door corona en het snel afnemen van de bezoekers van de kerkdiensten moeten we met elkaar goed nadenken over de toekomst en stappen zetten. In januari is er weer een overleg.

Na nog een verslag van het Pastoraatsteam en een rondvraag komen we weer aan het eind van de vergadering en sluit ik om 21.45 de vergadering.

Onze volgende vergadering is dinsdag 1 november in verband met Allerzielen op woensdag 2 november.

 

Els van der Hulst

Jaarvergadering 13 september 2022

Jaarvergadering 13 september

Om 4 uur in de middag samen met Rinus en Piet het scherm opzetten voor de beamer en de laptop aansluiten. Nu we kregen er wel een beeld op maar niet zoals we wilde. Wat bleek we hadden het verkeerde doek gepakt. Goed dat we dit dus in de middag deden en niet vlak voor de vergadering. Om 19.00 uur in de achterruimte de koffie aan en nu maar afwachten hoeveel bezoekers er komen.

Het druppelde lekker binnen en even voor achten gingen we met z’n allen voor in de kerk plaats nemen. We hadden een presentatie op doek met de agenda erop. Een terugblik naar het afgelopen jaar met nog een periode waar niet zoveel mocht geen grote vieringen met Allerzielen en Kerst. Gelukkig wel een mooie uitzwaaidag voor pastor Nico waar vele parochianen langskwamen. Daarna lichtte Adriaan de financiën toe, we missen inkomsten door minder vieringen, uitvaarten en avondwake. De aktie kerkbalans blijft wel ongeveer gelijk aan vorige jaren. Ook de bijdrage voor de kaarsen en zes een blijven constant.

Na wat vragen en toelichting van Adriaan geef ik het woord aan Peter Bakker die iets verteld over het Dit is kleiner dan voorheen tot vorig jaar zat er van iedere parochie iemand in het bestuur nu staat het los van de parochieraden. Ook pastor Alvaro verteld iets over zijn werk en hoe het er voor staat in de regio.

Het volgende punt op de agenda is vooruit kijken en we mogen melden dat we gelukkig weer concerten krijgen in de kerk. Op 5 november is er een concert georganiseerd door de familie Hoebe en de brassband, op 17 december geeft de brassband een kerstconcert. Op 23 april 2023 geeft kogge klassiek een concert als alles normaal blijft.

Na nog een rondvraag en wat opmerkingen die we mee nemen naar de volgende vergadering van de parochieraad, sluit ik de vergadering om 21.15 en genieten we nog even na met een drankje en hapje in de achterruimte.

Els van der Hulst