Verslag parochievergadering

Parochieraad vergadering 1 november 2023


Om even half 8 open ik de vergadering met een hele kleine groep, door ziekte, of vergeten zijn we maar met 6 personen in plaats van een tafel vol.
De opening wordt door Abba verzorgt en we steken de kaars aan voor onze parochianen die deze dagen nog meer als anders met hun overleden dierbare in gedachten zijn.


In de kerk staan 40 kaarsen opgesteld voor de Allerzielen viering morgen op 2 november. Zoveel parochianen zijn er afgelopen jaar overleden in onze parochie. We gaan door de notulen en actielijst maar door dat we niet compleet zijn kan er niet zoveel worden afgestreept.
Iedere keer als we langs de pastorie rijden of er binnen komen denken we wat jammer dat het er zo leeg is maar ook wat gaat het snel muf ruiken omdat we zo weinig stoken.
Vanuit het bisdom krijgen we toestemming om te kijken of het boven eventueel verhuurt kan maar dan moet er eerst een taxatie plaats vinden wat de eventuele huur zou kunnen zijn. Dit laten we nu doen en dan daarna maar eens kijken of het idd mogelijk is. Een aparte opgang is kostbaar en ook lastig te realiseren, iemand boven die voor naar binnen komt maar dan ook zo in de kerk kan komen, dan moet het wel heel vertrouwd zijn. Afwachten maar voorlopig.


Het kerkbestuur/ regiobestuur heeft een vergadering gehad met de vertegenwoordiger van alle parochies waar natuurlijk over de protestbijeenkomst naar Haarlem is gesproken. Wij als parochieraad kijken terug  op een mooie parochiedag met jonge gezinnen en kijken vooruit naar een 11 november viering en ook een viering voor jonge gezinnen op kerstavond. Zolang wij dat als parochie kunnen realiseren dan hoeft u echt niet bang te zijn dat we stoppen. Natuurlijk moeten wij niet onze ogen sluiten voor de terug loop van bezoekers aan de kerk maar we leven nu en niet over 10 jaar.


De volgende vergadering praten we over de begroting, tarieven voor volgend jaar en hoe we er voor staan financieel, daar Adriaan ziek op bed ligt. Nog wat berichten uit de parochie en een rond vraag met weinig vragen sluit ik de vergadering om 21.15 uur.

Els van der Hulst

Jaarvergadering juni 2023

Jaarvergadering juni 2023

Eén keer per jaar houden we een jaarvergadering zodat u als parochiaan hoort en ziet op het scherm wat er zoal is gebeurd en wat er nog komt het komende jaar. Ook geeft Adriaan toelichting over de financiën van de parochie.

Dit jaar zou er een toelichting gegeven worden over de toekomst en de visie van het kerkbestuur, het voortbestaan van de kerken in de regio. Er wordt zo nu en dan het één en ander geschreven in de krant over al die kerken die dicht moeten/gaan, dus ik dacht het zal wel iets drukker worden dan andere jaren. Maar helaas slechts 28 parochianen toonde belangstelling.

Peter Bakker (vicevoorzitter van het regionale kerkbestuur) schetste met een mooi verzorgde presentatie de huidige situatie binnen regio “De Waterkant”. Daaruit bleek duidelijk dat de trend weinig rooskleurig is: sterke vergrijzing; een terugloop van het aantal kerkgangers, weinig jonge mensen die zich aanmelden. Bovendien sluiten het aantal en de grootte van de kerkgebouwen niet meer aan bij de vitaliteit van de geloofsgemeenschappen.

Pastor Alvaro en pastor Bert die niet in iedere parochie kunnen zijn, ook al zouden ze het wel willen. Wij hebben gelukkig het Pastoraatteam, wat veel opvangt in onze parochie.

Nu moet ik zeggen dat wat er in de krant wordt geschreven wel erg zwart is, want wie zegt ons hoe het is over 10 jaar!! Niemand heeft een glazen bol waarin de toekomst is beschreven. Maar als je geen visie op papier hebt en niet nadenkt over hoe verder dan komt zomaar de dag dat je dan ineens harde maatregelen moet nemen. Toch ben en blijf ik positief, kijk naar wat we nu hebben, nog steeds een goede parochieraad, vrijwilligers die zich inzetten voor de kerk en alles eromheen, goede leken - voorgangers, een toekomstig lid voor het Pastoraatteam. Een mooi kerkgebouw, iedere week koffie na de viering waar veel gebruik van wordt gemaakt, de begraafplaats goed onderhouden echt een rustplaats voor onze dierbaren.

Hopelijk straks een goed bezochte parochiedag op zondag 22 oktober met een drankje en een hapje, gezellig samen zijn na de viering van 10 uur. 

Natuurlijk zien wij ook bij ons in de parochie een terugloop van kerkgangers, bijna geen doopjes meer, een klein groepje eerste communicantjes, twee koren die gestopt zijn door te hoge leeftijd of omdat de rek eruit is na zoveel jaren.

Dus ja, wat zal de toekomst brengen …?

Laten we met elkaar de parochie en de gemeenschap dragen en hoe het over 5 of 10 jaar zal zijn, wie weet!!!

Leef in het nu dan komen we elkaar zeker een keer tegen in de kerk of daarbuiten.

 

Els van der Hulst

Jaarvergadering 13 september 2022

Jaarvergadering 13 september

Om 4 uur in de middag samen met Rinus en Piet het scherm opzetten voor de beamer en de laptop aansluiten. Nu we kregen er wel een beeld op maar niet zoals we wilde. Wat bleek we hadden het verkeerde doek gepakt. Goed dat we dit dus in de middag deden en niet vlak voor de vergadering. Om 19.00 uur in de achterruimte de koffie aan en nu maar afwachten hoeveel bezoekers er komen.

Het druppelde lekker binnen en even voor achten gingen we met z’n allen voor in de kerk plaats nemen. We hadden een presentatie op doek met de agenda erop. Een terugblik naar het afgelopen jaar met nog een periode waar niet zoveel mocht geen grote vieringen met Allerzielen en Kerst. Gelukkig wel een mooie uitzwaaidag voor pastor Nico waar vele parochianen langskwamen. Daarna lichtte Adriaan de financiën toe, we missen inkomsten door minder vieringen, uitvaarten en avondwake. De aktie kerkbalans blijft wel ongeveer gelijk aan vorige jaren. Ook de bijdrage voor de kaarsen en zes een blijven constant.

Na wat vragen en toelichting van Adriaan geef ik het woord aan Peter Bakker die iets verteld over het Dit is kleiner dan voorheen tot vorig jaar zat er van iedere parochie iemand in het bestuur nu staat het los van de parochieraden. Ook pastor Alvaro verteld iets over zijn werk en hoe het er voor staat in de regio.

Het volgende punt op de agenda is vooruit kijken en we mogen melden dat we gelukkig weer concerten krijgen in de kerk. Op 5 november is er een concert georganiseerd door de familie Hoebe en de brassband, op 17 december geeft de brassband een kerstconcert. Op 23 april 2023 geeft kogge klassiek een concert als alles normaal blijft.

Na nog een rondvraag en wat opmerkingen die we mee nemen naar de volgende vergadering van de parochieraad, sluit ik de vergadering om 21.15 en genieten we nog even na met een drankje en hapje in de achterruimte.

Els van der Hulst