Verslag parochievergadering

Parochieraad vergadering online

Zowel in november als december hebben we de vergadering online gehouden thuis aan de keukentafel om zo met elkaar de punten die leven in de parochie met elkaar te bespreken.

Het is een goede vervanging in deze tijd en toch hoop ik dat we snel weer bij elkaar kunnen zitten op gepaste afstand.

We hebben de agenda en die lopen we door zoals de notulen en aktielijst, meerdere punten worden in kleine groepjes besproken en of per telefoon. Wel blijft op de lijst , nieuwe tafels voor de ontmoetingsruimte, winkelen in deze tijd is lastig en stel ik liever even uit.

In november hebben we gekeken naar de vieringen rondom kerst en konden we nog niet zoveel vastleggen . Helaas ook tijdens de vergadering van 2 december kunnen we nog steeds niet zeggen met hoeveel mensen we mogen samen komen en hoe vaak.

Voor als nog gaan we er van uit dat we om 19.00 uur, 21.00 uur en 23.00 uur een viering of bijeenkomst is, ook 1ste kerstdag om 10 uur is er een viering.

Voor al deze vieringen worden kaarten uitgereikt na de vieringen in de weekeinde ervoor.

Ook  hebben we besloten dat we 1ste en 2de kerstdag in de middag de kerk open houden van 13.30 tot 16.00 uur. We heten u dan van harte welkom om even langs te komen bij de kerststal de sfeervolle aangeklede kerk, te luisteren naar mooie muziek,  even een kopje koffie of  limonade te drinken en wat van de kerstsfeer te proeven.

Schrijf thuis een wens of groet op een kaart en hang die bij ons in de kerstboom, voor de kinderen maak een mooie tekening of kleur iets mooi in en dan leggen we die bij de kerststal.

We delen de gastheren, gastvrouwen in voor de maand december en de eerste week van januari.

Zo komen we bij de verslagen van de regio, het Pastoraatsteam en de financiële commissie.

De inkomsten zijn natuurlijk een stuk minder dan andere jaren in deze tijd dus besluiten we dat de collecte van het kerstdagen geheel voor eigen kerk zijn. 

Na de berichten uit de parochie en de rondvraag sluiten we de vergadering en wensen elkaar en u natuurlijk ook een fijne decembermaand. 

Ook al vieren we het misschien in het klein het kan toch evengoed gezellig zijn.

Denk aan elkaar en onze medemens en blijf gezond,

 

Els van der Hulst namens de parochieraad.

 

______________________________________________________________________

Jaarverslag 2019/2020

Normaal houden we begin juni een jaarvergadering en komen we bij elkaar in de ontmoetingsruimte achter in de kerk. Maar ja dit jaar is alles anders, dus krijgt u van mij een verslag van het afgelopen jaar.

Begin juli 2019 namen we afscheid van Jos van der Lee de organist die 20 jaar bij Remember achter het orgel zat, tijdens de viering kreeg hij een mooi aandenken van de parochie. Gelukkig gaat het koor wel door met nu als organiste Arja Pronk die ook bij Dominicus achter het orgel zit. In september wordt er tijdens de parochieraad vergadering een comité gevormd met de naam zilver die namens de parochie het feest voor Pastor Nico gaan voorbereiden, we noemen ons zelf “zilver”. Pastor Nico gaat zelf een aantal avonden organiseren met verdieping, verspreid over de regio met in maart een avond bij ons in de parochie. Mooie plannen en ideeën, helaas hebben we dit moeten verplaatsen naar 2021.

We hebben diverse jubilarissen gehad, 2 dames die 60 jaar kerkwerken, wat een tijd, een koster die al 40 jaar klaar staat voor de parochie, ze zijn in het zonnetje gezet en verblijd met bloemen. Ook hebben we helaas van vrijwilligers afscheid genomen, maar hebben gelukkig ook weer nieuwe namen aan de lijsten kunnen toevoegen. Tijdens verschillende vergaderingen gaat de parochieraad brainstormen over de toekomst en kijken we ook naar wat voor parochie zijn wij eigenlijk. Nu, daar kwam vooral uit dat we een gastvrije geloofsgemeenschap willen zijn met een familiesfeer waar je een luisterend oor vindt. Een geloofsgemeenschap met interactie naar ouders, kinderen maar ook met de oudere in ons midden. Niet alleen op zondag kerk zijn maar ook op de donderdagmorgen met de kerkwerksters, de Antonianen, de administratie of zomaar mensen die wel eens binnenlopen, er is koffie voor iedereen. Of kom op vrijdagavond tijdens de stille aanbidding, even in jezelf keren, het kan. In december hebben we een kerstconcert van de brassband en Frank en Zij, een mooie sfeervolle avond met een goed gevulde kerk. Tijdens de koggeflora was er een stand met de boeken van dat gekke volk uit de Goorn, mooie gesprekken werden er gevoerd met de bezoekers. Op 8 maart viert Rikodego haar 50-jarig bestaan als koor met een mooie viering in een volle kerk.

 

Op 11 maart zijn er 2 jonge Dominicanen uit Rotterdam bij ons die vertellen over hun werk daar, een mooie avond met elkaar. Wie had op die dag kunnen bedenken dat daarna alles op slot zou gaan, we maanden alleen maar via de kerkradio, of tv nog vieringen konden horen of zien. Niemand

Parochianen werden ernstig ziek, uitvaarten in hele kleine kring, afscheid wat er misschien wel anders uitziet maar niet minder waardevol is gebleven uit de reacties. Spannende onzekere tijden en nog is niet alles mogelijk en moeten we goed nadenken hoe we toch kunnen vieren de komende tijd. Alle activiteiten werden stop gezet, geen eerste heilige communie of vormen geen doop vieringen, geen groot feest voor pastor Nico maar klein op 10 juni met zijn naaste, de eerste keer dat er weer mensen in de kerk waren tijdens een viering. Daarna met 30 personen en nu dan met ongeveer 100 op gepaste afstand, met een gastheer/ vrouw die u welkom heet namens de parochie en eventueel de weg wijst. We hebben een QR code aangemaakt en Givt aangevraagd zodat u ook via die weg kunt geven aan de kerk/parochie, heel veel mensen hebben geen kleingeld meer en via deze weg kunt u toch de kerk steunen.

 

De datum voor n vrijwilligersdag hebben we nog niet geprikt, daar we niet weten of we wel zoveel mensen in de kerk kunnen hebben zo ook het kerstconcert of een ander concert of feest. Vergaderen doen we nu achterin de kerk met gepaste afstand maar ook hebben we vergaderd via skype gewoon thuis aan de keuken tafel. Met elkaar hebben we geprobeerd om alles zo goed mogelijk te laten doordraaien, met daarbij een woord van dank voor Pastor Nico die heel veel voor de parochie en de regio heeft betekend in deze onzekere tijd.

Els van der Hulst