Verslag parochievergadering

Parochieraad vergadering 1 november 2017

Om half 8 is iedereen binnen op Pastor Nico na, maar die heft van de week een duikeling gemaakt met zijn fiets dus ligt in de lappenmand. Gelukkig gaat het alweer wat beter, bont en blauw dus even rust.

Abba leest een tekst voor, we steken de kaars aan voor n ieder die een extra lichtje kan gebruiken.

De notulen nemen we door en de actielijst, we kunnen weer wat punten weg strepen.
We kijken terug op een goed geslaagde vrijwilligers bedankdag,  de nieuwe verwarming brandde voor het eerst en de jassen konden uit.  Wij denken dat iedereen wel heeft genoten en wat hadden we een goede catering het ontbrak ons aan niets.

Het volgende punt op de agenda is de inventarisatie van de parochianen.  Ruim 3300 brieven de eerste ronde waarvan we ruim de helft hebben terug gehad. Nu zijn de herinneringsbrieven de deur uit en we hopen natuurlijk dat nu iedereen reageert want anders komt er weer een brief. Hulde aan Abba die overal de brieven bezorgt nadat hij ze thuis in de enveloppen heeft gestopt en Adriaan die ze allemaal uitdraait. Op kantoor heeft Ton Mes er ook flink werk aan, de mails die binnen komen en de mensen die aangeven uitgeschreven te worden moeten ook allemaal verwerkt. Er komt dus best veel werk op hun af maar dan hebben we straks in januari wel een eerlijker beeld hoeveel parochianen we hebben.

Er ligt een vragen formulier van de regio over de vitaliteit van de parochie, deze vullen we samen in.
Het Pastoraatsteam vergadert ook weer dus ook van hun een verslag, er is overleg geweest met alle penningmeesters uit de regio waarvan we ook een verslag hebben.
We praten over het komende afscheid van Tineke hoe de dag in te vullen.
Noteer op uw nieuwe kalender/ agenda, zondag 14 januari zodat u naar de laatste keer voorgaan in de viering van Tineke kunt komen en persoonlijk afscheid kan nemen.

De berichten uit de parochie is ook een vast onderdeel op de agenda en zo komt het volgende nog langs. Wat is de achterruimte mooi aangekleed voor de Allerzielen viering, monumentenwacht komt deze week inspectie houden hoe de kerk er voor staat. De thermostaat van de kachel doet het en we moeten even kijken of het zo genoeg is of dat hij nog moet bij gesteld. 

De kosters hebben op 24 november hun jaarlijkse vergadering. Op 2 november was voor de derde keer kinderkerk. Op 18 november wordt de priesterstudent  Alvaro diaken gewijd in Heiloo waar we met een paar man heen gaan. De volgende vergadering is op 13 december daar er de week ervoor generale repetitie is van het projectkoor  wat uitvoeringen geeft op 8, 9 en 10 december.

Zo zijn we na nog een rondvraag weer aan het eind van de vergadering gekomen en sluit ik de vergadering om half 10.


Els van der Hulst


Noteer op uw nieuwe kalender/ agenda, zondag 14 januari zodat u naar de viering van 10 uur kunt komen als Tineke voor de laatste keer voorgaat. Aansluitend is er koffie  en kunt u persoonlijk afscheid  nemen.