Financiële verantwoording 2019

Op 1 januari 2019 was het banksaldo van de stichting 16.112,64 en het kassaldo € 36,40.

 

Ontvangsten zijn:

 

Totaal giften, bijdragen en schenking                                          

€ 10.155,00

Ontvangsten bezoek toren                                                           

      305,00

Opbrengst catering kerstconcert                                                  

     515,60

 

 

Uitgaven:

 

Kozijnen ontmoetingsruimte                                                         

  1.210,00

Spanplafond ontmoetingsruimte                                                  

  8.465,00

Afzuigsysteem ontmoetingsruimte                                               

     949,85

Keuken ontmoetingsruimte                                                          

  8.090,90

Wapenschilden op glazen deuren                                                

     280,38

Bankkosten                                                                                   

        99,00

Het banksaldo is op 31 december 2019 € 8.042,51 en het kassaldo € 36,40.

In 2019 is de ontmoetingsruimte achter in de kerk gerenoveerd. Dankzij uw bijdragen kon de stichting een groot deel van de kosten betalen.

In 2020 zal de tafel tussen de pilaren in de ontmoetingsruimte worden vervangen, zodat het een mooi geheel wordt. Deze kosten zullen door de stichting worden betaald.

Als u een volledig overzicht wilt, dan kunt u dat aanvragen bij het secretariaat van de stichting.

 

Het werk op onze begraafplaats proberen wij zo lang mogelijk voort te zetten en ondanks de corona, worden wij op afstand goed verzorgt.

We wensen onze "VOORMAN" Koos heel veel sterkte en beterschap van de Antonianen-groep.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees meer...

Activiteiten

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
De stichting is op 24 oktober 2014 bij de notaris opgericht, maar was al sinds eind 2013 in oprichting. De eerste activiteiten bestonden uit de verkoop achter in de kerk van kaarsjes en symbolische stenen. De grootste activiteit in 2014 bestond uit de prachtige benefietavond op 25 oktober 2014 (de dag na onze oprichting) waarbij meerdere gezelschappen optraden voor een volle kerk en waarbij vele middenstanders ruimhartig hebben bijgedragen aan prijsjes voor de verloting.
Na de officiële oprichting kon de stichting een nieuwe zakelijke bankrekening openen. Het nummer is NL32 RBRB 0900 53 12 58 en staat op naam van “Stichting Vrienden Parochie”. 

2017
Voor 2017 staan er wel hoge kosten te verwachten. Misschien heeft u het al een paar keer gemerkt: het was soms koud in de kerk. Dat klopt. De kachel heeft veel storingen en er zal binnenkort moeten worden vervangen. Om er weer warmpjes bij te zitten zullen zowel de stichting als het kerkbestuur diep in de buidel moeten tasten.
U kunt ons daarbij helpen door uw vrijwillige bijdrage aan de stichting te doen. Uw bijdrage zal geheel worden besteed aan reparatie en vervanging van de verwarming.

 

Het parochiebestuur heeft besloten de "Zes ... Een" online te zetten. Onder deze link vind u de gids.

Klik hier om de Zes ... Een te openen {pdf bestand}