artikel jongeren provider

artikel kerkbijdrage

DE GESCHIEDENIS VAN PAROCHIE EN KERK IN VOGELVLUCHT

In 1636 arriveerde de Dominicaanse pater Augustinus Leerse in onze contreien en startte een “missiestatie” in Avenhorn en omgeving. Vanaf dat moment tot 2011 is onze parochie onafgebroken bediend door de paters dominicanen oftewel de predikbroeders, 375 jaar lang (in totaal hebben 57 dominicanen kortere of langere tijd in onze parochie gewoond waarvan 25 pastoors).
In november 2011 werd dit groots gevierd. In dezelfde maand vierden we ook het 25-jarig jubileum van pastoor Gerard Braks O.P. in onze parochie, zijn emeritaat en de overdracht van de bediening van de parochie aan wereldheren van het bisdom.
De huidige pastoor, pastor Nico Knol, is daarmee de eerste pastoor die niet van Dominicaanse huize is. Pastor Knol is afkomstig uit West-Friesland en daarmee zoals hij zelf zegt bekend met de omgeving en de bewoners.
Dat is maar goed ook, want in de analen van de dominicanen is terug te vinden dat in onze regio “de zware zeedampen en de vunzige moeraslucht uit de polders opsteeg wat de gezondheid van de paters niet ten goede kwam”. Maar ook de mensen staan als bijzonder bekend. Van vicaris Geukers komt de (positief bedoelde) uitspraak: “Dat kan alleen in De Goorn, met dat gekke volk daar”.

Als de priesters uiteindelijk gewend zijn aan de omgeving en de mensen, vinden ze onze parochie een prima plek getuige ook de uitspraak van pater Braks: “Voor ik hier benoemd werd heb ik wel eens over De Goorn gedacht ‘je zult toch in deze negorij terecht komen’ maar toen wist ik nog niet dat het uiteindelijk een gouden greep bleek te zijn”.

Gedurende de geschiedenis zijn diverse kerken en pastorieën op diverse plekken in de parochie gebouwd.
De voormalige pastorie, nu Dominicushuis geheten, dateert uit 1853 en fungeert nu als parochiecentrum waarin de werkruimten van de pastoor, de parochiecoördinator en het secretariaat gevestigd zijn.
In het Dominicushuis vinden vele vergaderingen plaats van diverse groepen uit onze parochie, maar ook is het de plek waar bij de koffie veel gelachen, maar soms ook gehuild wordt.
De huidige kerk dateert van 1929 en is van de hand van Joseph Cuypers en Pierre Cuypers junior, respectievelijk zoon en kleinzoon van de beroemde Pierre Cuypers. De huidige kerk is deels gebouwd op de fundamenten van de eerdere kerk.

In en om de kerk zijn nog vele bijzonderheden te vinden die het waard maken om een eigen hoofdstuk te krijgen. Ik noem alleen maar de kerkhoven, de Mariakapel, de glas-in-loodramen, de klokkentoren met klokken, uurwerk en wijzerplaten.

Om dat allemaal te beschrijven in deze parochiegids gaat veel te ver. Daar hebben we echter een heel goed alternatief voor.

Ter gelegenheid van het 375 jaar bestaan is een zeer fraai vormgegeven geschiedenisboek van de parochie verschenen van ruim 400 pagina’s met veel afbeeldingen met hoofdstukken over de vroege geschiedenis, de gebouwen, het begraven, de koren en hoofdstukken over de ontwikkelingen en de mensen van de laatste 25 jaar. Dit boek is nog steeds verkrijgbaar bij het secretariaat voor de (kost)prijs van €25,-. Een aanrader voor elke parochiaan en voor iedereen met een (verre) band met onze levende parochie.


                                    Frank van Leerdam

Elke zondagavond om 19.00 uur Rozenkrans bidden       
           
Zaterdag 22 juni 2019        
16.30 uur Rozenstaete WGC viering Andrea Loman    
Zondag 23 juni 2019        
10.00 uur Sacrementsdag WGC viering Andrea Loman Samenzang  
           
Woensdag 26 juni 2019        
10.00 uur Rozenstaete WGC viering Andrea Loman    
           
Zaterdag 29 juni 2019        
16.30 uur Rozenstaete H. Petrus en Paulus Euch. Viering Pastor Nico    
Zondag 30 juni 2019        
10.00 uur 13e zondag d.h.j. Euch. Viering Pastor Nico Shaloom  
           
Zaterdag 6 juli 2019        
16.30 uur Rozenstaete WGC viering Frank Knijn    
Zondag 7 juli 2019        
10.00 uur 14e zondag d.h.j. WGC viering Frank Knijn Remember Koffie
           
Zaterdag 13 juli 2019        
16.30 uur  Rozenstaete Euch. Viering Pastor Nico    
Zondag 14 juli 2019        
10.00 uur 15e zondag d.h.j. Euch. Viering Pastor Nico RiKoDeGo  
           
Zaterdag 20 juli 2019        
16.30 uur Rozenstaete WGC viering Tessi Blankendaal    
Zondag 21 juli 2019        
10.00 uur 16e zondag d.h.j. WGC viering Tessi Blankendaal Samenzang  
           
Zaterdag 27 juli 2019        
16.30 uur Rozenstaete Euch. Viering Pastor Nico    
Zondag 28 juli 2019        
10.00 uur 17e zondag d.h.j. Euch. Viering Pastor Nico Samenzang