Nieuws

Communiqué

van het kerkbestuur en pastoresteam van de parochies van de regio De Waterkant

  

Nibbixwoud, 20 september 2023

 

In de afgelopen twee jaar heeft het kerkbestuur van de regio De Waterkant meerdere vergaderingen met de voorzitters van de parochieraden, gesprekken met de parochieraden en open bijeenkomsten met parochianen georganiseerd om samen met de parochies een beleidsplan over pastoraat en gebouwen in onze regio samen te stellen.

Voor de zomervakantie heeft het kerkbestuur het plan voor de parochies in midden West-Friesland gepresenteerd. De conclusies zijn duidelijk: we willen samen bouwen aan een kerk die straalt in midden West-Friesland. Het is nodig om meer tijd en energie te besteden aan pastoraat voor de jongere generaties vanuit een centrale plek, maar tegelijkertijd willen we de pastorale en sacramentele aanwezigheid op alle plekken van onze regio waarborgen door middel van een roulatiesysteem van onze pastores waardoor in alle kerken minimaal een keer per maand een viering door een lid van het pastoresteam verzorgd wordt. In de parochies waar daaraan behoefte is, kunnen vieringen onder leiding van parochianen georganiseerd worden. Gezien de werkelijke situatie van het gebruik van de kerkgebouwen in samenhang met de vitaliteit van de geloofsgemeenschappen in onze regio, heeft het kerkbestuur van de regio De Waterkant een inschatting gemaakt over het te verwachten sluitingsproces van onze kerkgebouwen. 

De gelovigen, voorgangers en bestuursleden vinden het sluiten en herbestemmen van kerkgebouwen een pijnlijke zaak. Maar de teruggang van het aantal kerkgangers en vrijwilligers, en de vergrijzing zorgen ervoor dat we in deze tijd te veel en te grote structuren en gebouwen hebben. We voelen ons verantwoordelijk om deze uitdaging niet door te schuiven naar toekomstige generaties.

Lees meer...

Wanneer u iets wilt betalen betreffende kerkelijke of parochiële aangelegenheden, of wanneer u een gift wilt doen, zijn wij hier zeer blij mee.

U kunt uw donaties voor de Zes ... Een, Kerkbalans of Misintenties, maar ook andere donaties storten op: 

IBAN NL05 RABO 0307603261

U kunt u gift ook overmaken door gebruik te maken van onderstaande QR-code:

Sluiting kerken

In het Noordhollands Dagblad en via informatie via de nieuwsbrief van “De Waterkant” en ook in het stukje van de voorzitster van de parochieraad bereiken u allerlei berichten over de sluiting van kerken tussen nu en 10 jaar. Daarbij wordt aangegeven dat uiteindelijk alleen de kerk in Wognum in onze regio open zal blijven.

Maakt u zich echter geen zorgen!

Het sluiten van een kerkgebouw wil niet per definitie zeggen dat ook de parochie opgeheven wordt. Natuurlijk zijn we ons bewust dat, met een teruglopend aantal kerkgangers en parochianen, ons kerkgebouw een grote kostenpost is op de jaarlijkse begrotingen.

Wanneer het zover komt, dat besloten moet worden dat onze kerk niet meer gebruikt kan worden voor de vieringen, dan zijn er gelukkig in onze dorpen nog voldoende andere mogelijkheden om samen te vieren. Als het zover komt, en dat kan nog jaren duren, zullen wij als pastoraatteam de mogelijkheden bezien hoe we zonder kerk het beste verder kunnen gaan.

Namens het pastoraatteam,

Ad Groot

Debuut van nieuw kinderkoor tijdens kerkdienst Sint-Maarten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees meer...