Vertrek van pastor Antonio Tocco

De kennismakingsgesprekken met Antonio herinner ik me nog goed. Kennismaken met het bestuur van regio “de Waterkant”, met de vertegenwoordigers van de parochies Hoogwoud: Gré Ooijevaar, Spanbroek: Sjaak de Koning en De Weere: Ben Beemster.

Ons was er alles aan gelegen om de ‘landing’ van pastor Antonio zo goed mogelijk te laten lukken.

Binnen het team had Antonio al snel z’n plek gevonden en groeide er vertrouwen over en weer en was de samenwerking prettig. Een eerste benoeming als ‘pastoor in solidum’ met de regiopastoor in een groot samenwerkingsverband met nieuwe collega’s. Mensen leren kennen, de dorpen, de werkgroepen, koren en ‘de mores’ van een parochie, ga er maar aan staan. Na verloop van tijd leren mensen elkaar kennen en leer je als pastor je parochies kennen, je ontdekt de mooie kanten, sterke kanten, de vreugde. Je ontmoet het eerste commentaar en moet omgaan met de eerste spanningen die voortvloeien uit verschil van meningen. Wanneer er veel vreugde is in het pastoraat en je een zinvolle invulling vindt bij alle momenten van vreugde en verdriet en alle ‘groene zondagen’ door het jaar dan zijn spanningen goed te verwerken. Maar wanneer spanningen zo sterk zijn dat ze aan je ‘lijf’ beginnen te knagen dan wordt het werken – hoe lief het pastoraat je ook is – lastig.

Bij Antonio was dit de situatie. Na overleg met het team en mij en op advies van de bisschop heeft Antonio besloten niet de juiste man op de juiste plaats te zijn en heeft hij de bisschop gevraagd om een nieuwe benoeming. Het is jammer dat de veel belovende start niet verder kon groeien in onze regio. Wij wensen pastor Antonio een plaats toe waar hij voelt ‘op z’n plaats’ te zijn en gelukkig wordt.

In overleg met het bisdom wordt gezocht naar een opvolger en we hopen binnenkort meer daarover te kunnen melden. 

 

Namens het bestuur

Pastoor Nico Knol

Tijdens de jaarvergadering van 31 Mei jl. kwam tijdens de rondvraag een vraag met betrekking tot het formuleren van intenties. Het valt op dat de laatste jaren veel intenties beginnen met ‘in liefdevolle herinnering’ en eindigen met: ‘en om zegen over het gezin’. De veelvuldige herhaling van deze zinnen wordt als storend ervaren.

Deze vraag/opmerking hebben we in de parochieraad en het pastoraat-team besproken en we kwamen tot de conclusie dat het inderdaad wel heel veel gebruikt wordt en het voor de lector die de intenties mag voorlezen lastig is om al die zinnen steeds weer te herhalen. 

We hebben besloten om de formulering van de intenties te gaan aanpassen en wel met ingang van de Advent. Vanaf 26/27 November 2016 zullen wij vooraf aan de lijst intenties uitspreken: “In liefdevolle herinnering noemen wij:….”. Vervolgens komen de namen van allen die we willen gedenken. De intenties worden aan het einde van de lijst afgesloten met: “en bidden wij om zegen over de gezinnen, de families en vrienden van hen die wij hier hebben genoemd.”

Wij willen u vragen om met het aangeven van uw intenties rekening te houden met deze nieuwe manier van formuleren. U hoeft dus alleen nog de namen van uw dierbaren te melden.

Met vriendelijke groeten,
Het Pastoraat-team

 

Parochieraadvergadering 4 April  2018

 

We starten vanavond de vergadering met het aansteken van de kaars voor de overledenen en zieken die wel een lichtje kunnen gebruiken. In het bijzonder voor Nel Bron jaren lang de gastvrouw op de pastorie bij Pastor Gerard Braks en de begin tijd van Tineke.

 

We gaan door de notulen van de vorige vergadering en de aktielijst, ook zijn er notulen van de regio vergadering en het penningmeesteroverleg regionaal.

 

Volgend punt op de agenda is de jaarvergadering dinsdag 29 mei. Zie ook het gekleurde inlegvel voor de agenda. Ida en ik gaan het programma verder uitwerken.

 

Het Paas nummer van de zes…een had een nieuw uiterlijk gekregen, met elkaar komen we tot de conclusie dat het verfrissend is, wel even wennen aan het andere lettertype en de foto’s voortaan gewoon in het zwart wit afdrukken is duidelijker. Maar een mooi logo en alle info over de parochie overzichtelijk op de achterpagina.

 

Volgende vergadering gaan we nog eens kijken naar de presentatie van Jacqueline Elemans die deze gaf tijdens de vorige jaarvergadering, kijken hoe we ook de komende jaren vorm gaan geven aan het werk in onze parochie, Wat gaat goed en wat moet beter. Als we kijken bij verschillende werkgroepen is er hier en daar wel versterking nodig. Bijvoorbeeld de werkgroep voorbereiding Vormen bestaat nog maar uit 2 vrijwilligers na dit jaar en dat is echt te kort om het langer vol te houden. Dus mocht u nog iemand weten die deze groep wil helpen op wil u iets doen voor de parochie in een of andere werkgroep,  laat het ons weten.

 

Zo komen we bij het verslag van het Pastoraatsteam, de berichten uit de parochie, heeft u gehoord dat de klepel weer in de klok zit? Nu hebben we even geen lopende klok, de wijzer wordt gerepareerd. Er wordt afgesproken dat er boven op het koor 2 radiatoren komen tegen de buitenmuur zodat de koorleden volgende winter er weer lekker warm bij staan.

 

Er was geen post en na de rondvraag sluit ik de vergadering om even half 10.

 

Daarna nog even brieven en enveloppen tellen en verdelen zodat de komende week de laatste keer brieven worden bezorgd bij de parochianen die nog niet gereageerd hebben om te melden of ze wel of niet parochiaan willen zijn. Nu krijgen ze een brief dat ze dus parochiaan blijven tenzij de reageren.

 

 

Els van der Hulst

 

Hierboven een foto van het Regiobestuur tijdens een vergadering.
Van links naar rechts: Dagelijks bestuur: secretaresse, José van Leerdam; voorzitter, Jan Wijnker; Pastor, Nico Knol; penningmeester, Adri Vlaar;
Afgevaardigden van de parochies: Hoogwoud: Carla Groot namens Gré Ooyenvaart; Obdam/ Hensbroek, Win Bijman; Ursem, Adri Wever; De Weere, Sjaak Koopman; Spierdijk/ Zuidermeer, Jos van Straalen; De Goorn, Kees Bron ( niet op de foto); Spanbroek, Sjaak de Koning (niet op de foto).