Tijdens de jaarvergadering van 31 Mei jl. kwam tijdens de rondvraag een vraag met betrekking tot het formuleren van intenties. Het valt op dat de laatste jaren veel intenties beginnen met ‘in liefdevolle herinnering’ en eindigen met: ‘en om zegen over het gezin’. De veelvuldige herhaling van deze zinnen wordt als storend ervaren.

Deze vraag/opmerking hebben we in de parochieraad en het pastoraat-team besproken en we kwamen tot de conclusie dat het inderdaad wel heel veel gebruikt wordt en het voor de lector die de intenties mag voorlezen lastig is om al die zinnen steeds weer te herhalen. 

We hebben besloten om de formulering van de intenties te gaan aanpassen en wel met ingang van de Advent. Vanaf 26/27 November 2016 zullen wij vooraf aan de lijst intenties uitspreken: “In liefdevolle herinnering noemen wij:….”. Vervolgens komen de namen van allen die we willen gedenken. De intenties worden aan het einde van de lijst afgesloten met: “en bidden wij om zegen over de gezinnen, de families en vrienden van hen die wij hier hebben genoemd.”

Wij willen u vragen om met het aangeven van uw intenties rekening te houden met deze nieuwe manier van formuleren. U hoeft dus alleen nog de namen van uw dierbaren te melden.

Met vriendelijke groeten,
Het Pastoraat-team

Parochieraad vergadering 7 februari 2018

We starten de vergadering om half 8 en ik lees een tekst voor uit een boek van toon Hermans getiteld: het leven. Jan steekt de kaars aan voor een parochiaan die plotseling is overleden.

We nemen de notulen door en kijken terug op een geslaagde uitzwaai viering  en gezellig samen zijn na de viering met Tineke de Boer.  In de notulen kwam ook terug wat er zoal ging komen in januari en één van de aktie’s was de inbreng van kerstspullen op zaterdag 13 januari. Nu dat hebben we geweten, 180 dozen vol met kerstspullen staan er in de opslag . Wij dachten nu het kan wel op de zolder bij één van ons maar we hebben een grotere opslag gevonden gelukkig. Nu mogen jullie dat in november allemaal weer terug kopen!!!!!

We strepen weer op de aktie lijst  en gaan verder met de agenda.

De datum voor jaarvergadering in 2018 wordt dinsdag 29 mei nog ver weg maar noteer in uw agenda.  

De enveloppe voor de kerkbalans zijn bezorgt en dit jaar niet opgehaald maar mocht u hem nog hebben liggen u mag deze altijd terug bezorgen bij de pastorie of gewoon telebankieren thuis .

In de bijgaande brief kon u de totaal opbrengst van 2017 lezen,wilt u meer weten over hoe het besteed wordt in de parochie kom dan naar de jaarvergadering waar de financiën worden toegelicht.

Van de ruim 3000 parochianen die aangeschreven zijn voor de administratie of ze wel of geen lid willen zijn hebben er nog ongeveer 675 niet gereageerd, jammer want dan is het beeld nog niet zuiver.

We besluiten in maart nogmaals een brief te sturen maar dan met een iets andere inhoud.

Pastor Nico praat ons bij over de regio vergadering en geeft aan dat er een avond komt over hoe  je het best kan archiveren. Er ligt op zolder een berg aan papieren en het zou toch zonde zijn als dit verloren gaat. We brainstormen over wie zou dit kunnen en komen op wat namen uit. Deze mensen gaan we benaderen.

We nodigen in het voorjaar een werkgroep uit om ervaringen uit te wisselen. In een volgende vergadering gaan we nog eens goed kijken naar de structuur van de parochie en het toekomst beeld samen met Jacqueline Elemans die daar vorig jaar tijdens de jaarvergadering een presentatie over heeft gegeven.

Zo gaan we alweer naar de vaste onderdelen parochieberichten en wat is er al zo gebeurt.

Er is een nieuwe ketel geplaatst achter in de kerk zodat het daar ook weer lekker warm is. Ook is er onderhoud gepleegd aan het orgel daar er af en toe een valse noot was. We kijken terug om een prachtige viering van het 40 jarig jubileum van Peter Pijzel als dirigent. We besluiten nog door te gaan met het tellen van de parochianen tijdens de vieringen om het te kunnen vergelijken met het afgelopen jaar. Zo komen we weer aan het eind van de vergadering en zitten we nog even na met een glaasje wijn. Om 10 uur lekker op de fiets naar huis door de vrieskou, jammer dat het na een paar dagen alweer over is ( de vorst ).

Els van der Hulst

 

Hierboven een foto van het Regiobestuur tijdens een vergadering.
Van links naar rechts: Dagelijks bestuur: secretaresse, José van Leerdam; voorzitter, Jan Wijnker; Pastor, Nico Knol; penningmeester, Adri Vlaar;
Afgevaardigden van de parochies: Hoogwoud: Carla Groot namens Gré Ooyenvaart; Obdam/ Hensbroek, Win Bijman; Ursem, Adri Wever; De Weere, Sjaak Koopman; Spierdijk/ Zuidermeer, Jos van Straalen; De Goorn, Kees Bron ( niet op de foto); Spanbroek, Sjaak de Koning (niet op de foto).

           

 

 

Westfriese

Lourdes Vliegreis 2016

“Ook ik heb het als een hartverwarmend gevoel ervaren, het was voor mij een week met een gouden randje. En ik ben trots dat ik dit met mijn moeder mocht ervaren.” 

(Deelnemer WestfrieseLourdes Vliegreis2015).

Mensen gaan al eeuwenlang op bedevaart naar ‘heilige’ plaatsen, die om hun religieuze betekenis aantrekkingskracht uitoefenen. Bedevaarten zijn van alle tijden! Ook vandaag de dag hebben mensen behoefte aan bezinning en zoekt men naar diepere waarden in het leven. Wie op pad gaat en openstaat voor contacten, komt andere mensen tegen die ook de taal van ontmoeting spreken. Juist die ontmoetingen in combinatie met vakantie en geloof maken een reis naar Lourdes tot een bijzondere reis. Door die ervaring word je een ander mens. Misschien hoorde u er al enthousiast over vertellen?

Lees meer...