Dominicushuis, De Goorn, 6 mei 2020

Betreft:  het zilveren priester jubileum van pastoor Nico Knol

 

Beste parochianen,

Op 10 juni is het 25 jaar geleden dat onze pastoor Nico Knol de priesterwijding heeft ontvangen uit handen van Mgr. H.Bomers †  .

Het ‘comité Zilver’, het parochiebestuur met de parochieraden en de diverse koren waren al met veel plezier bezig om het zilveren priesterfeest voor  te bereiden toen de komst van Covid19 en de gevolgen daarvan alles stil lag.

Aanvankelijk zou het feest plaatsvinden in het weekend van 13 en 14 juni. We hebben in overleg met Nico besloten het feest te verplaatsen en wel naar het weekend van 5 en 6 juni 2021. Dan is er genoeg tijd om dit feest op een onbezorgde manier voor te bereiden.

De 10e juni laten we niet stilletjes voorbijgaan. Er is die ochtend om 10:00 uur een feestelijke Eucharistieviering in de parochiekerk van De Goorn waarin Nico met de leden van het pastoraal team en een aantal gasten zijn wijding gedenkt. Deze viering kunt volgen via de website van de parochie: www.parochiedegoorn.nl  Kies in het keuze menu dat u links op de ‘home’ pagina vindt ‘kerkdienstgemist’.  De liturgie van deze viering kunt u vinden in hetzelfde keuzemenu. 

Na deze viering zal Nico de verdere dag met wat familie en vrienden doorbrengen.

Met vriendelijke groeten,

 

Els van der Hulst, namens Comité ‘Zilver’  

José van Leerdam, namens het parochiebestuur

 

Dominicushuis, De Goorn 67 1648 JS De Goorn / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 0229-541217

MAATREGELEN BISSCHOPPEN CONFERENTIE

Beste mensen,

Tot en met 13 april 2020 worden alle vieringen in het weekend afgezegd.

Vieringen in kleine groepjes - door de week  en de stille aanbidding kunnen wel doorgaan, echter geen vieringen in verzorgingshuizen, dit i.v.m. de kwetsbaarheid van de bewoners.

MAATREGELEN M.B.T. UITVAARTEN

De maatregelen m.b.t. uitvaarten zijn weer aangescherpt. Uitvaarten kunnen alleen plaatsvinden in aanwezigheid van directe familieleden, d.w.z. het gezin. Er kan een korte gebedsdienst worden georganiseerd in de kerk voordat men naar het kerkhof gaat - of bij goed weer is er een wat langere plechtigheid rondom het graf mogelijk.

Een aantal crematoria kennen ook 'buiten aula's … Ook daar zijn mogelijkheden om in beperkte kring afscheid te nemen van een dierbare. Hieraan kunnen wij ook pastoraal meewerken. 

Lees meer...

Parochieraad vergadering juni / juli

Twee vergaderingen, niet met elkaar te vergelijken. De ene keer zijn we met 7 personen bij aanvang de andere keer moeten we schuiven met de stoelen om iedereen een plek te geven aan de grote tafel.

De vergadering van juni stond in het teken van het afscheid van pastor Nico, een stukje zonder hem om de zondag met elkaar nog door te bespreken en een stuk met inspirerende woorden voor de toekomst van onze parochie zonder hem. Een korte vergadering met de gewone punten die doorgesproken worden kijken we uit naar de uitzwaai zondag.

Inmiddels kunnen we terugkijken op een mooie viering met prachtige woorden van pastor Bert Glorie, deze overweging wordt afgedrukt in deze zes een om nog eens terug te lezen.

Het was gezellig druk na de viering en iedereen heeft rustig de hand kunnen schudden van Pastor Nico, de muziek tussendoor en de koffie en drankjes vonden hun weg.

Een dag om met tevredenheid op terug te kijken.

De vergadering van juli wordt geopend met een mooie tekst over op vakantie gaan. Na de kaars te hebben opgestoken voor een veilige vakantie voor iedereen en een behouden thuiskomst gaan we verder met de notulen. Een aantal punten op de agenda schuiven we naar later op de avond zoals terugkijken, afscheid en verwelkomen.

Verder staan de cijfers van 2021 op de agenda. Adriaan heeft een mooi overzicht voor ons gemaakt en samen lopen we de cijfers door. Al met al staan we er als parochie niet slecht voor. Gelukkig zijn de bijdrage van de kerkbalans aktie, de bijdrage voor de zes een niet achteruit gegaan, helaas zijn er wel minder opbrengsten van collectes en uitvaarten.

Dit is verklaarbaar, door corona mocht er nu eenmaal veel minder in de kerk. Ook wordt er tegenwoordig veel vaker voor crematie gekozen. Na de nodige uitleg bedanken we Adriaan voor het werk wat er inzit om de financiën op orde te houden.

We worden bijgepraat over de regio door Peter en kijken naar het pt verslag met aanvullingen van Ad en Ans.

Om 21.00 sluit onze nieuwe hoofdkoster Ko Feld aan en sluit ik de vergadering af.

Allereerst bedank ik Peter voor al zijn werk als hoofdkoster de afgelopen 6 jaar met een klein pakketje en gaat Peter zijn sleutels overdragen aan Ko met begeleidend kistje wat Peter jaren terug had gehad van Nico Oly. Ko wordt welkom geheten in zijn nieuwe functie en succes gewenst.

Daarna hebben we voor Pastor Nico nog een foto boek gemaakt van de afzwaai zondag en de stick waar de ruim 400 foto’s opstaan van de presentatie.

We praten na over 19 juni en pastor Nico verteld over zijn eerste viering in Amsterdam dit alles onder het genot van een wijntje en biertje.

Om 22.15 ga ik richting huis. Onze volgende vergadering is op 7 september. Ook voor ons even vakantie.

Els van der Hulst

 

Financiële verantwoording 2021

Op 1 januari 2021 bedroeg het banksaldo van de stichting € 11.214,68 en het kassaldo € 36,40.

 

Ontvangsten zijn:        

Totaal giften en bijdragen                       €  1.977,50

Kaarsenactie                                          €  5.037,53

 

Uitgaven:

Kaarsenactie Aanlichten toren               €  4,779,71

Diverse kosten                                       €       25,00

Bankkosten                                            €     114,00

 

Het banksaldo op 31 december 2021 bedraagt € 13.311,00 en het kassaldo € 36,40.

In 2021 hebben we een kaarsenactie gehouden voor het aanlichten van de toren. Dit was een groot succes en dankzij uw bijdragen is de toren nu een lichtbaken in het donker.

Als u een volledig overzicht wilt, dan kunt u dat aanvragen bij het secretariaat van de stichting.