Wat betekent P.C.I.?

P.C.I. is een Caritas instelling die in stilte werkt in ieder kerkdorp van Koggenland. De afkorting staat voor Parochiële Caritas Instelling. Deze naam zou de indruk kunnen wekken dat we voor een bepaalde groep mensen zouden werken. Niets is minder waar. De P.C.I. wekt vanuit de Christelijke oproep om medemensen te helpen die een beroep op ons doen, zonder onderscheid te maken in afkomst, geloof of nationaliteit.De gelden waarover de P.C.I. beschikt zijn verworven uit schenkingen, legaten en collectes. 

Lees meer...

Werkgroep Vastenaktie

De werkgroep Vastenaktie verzorgt samen met heel veel collectanten de jaarlijkse Vastenaktie. In het najaar, wanneer het doel voor de Aktie voor het komend jaar bekend is, komen we bij elkaar om alles voor te bereiden.

De Aktie loopt in de tijd voor Pasen, tijd van bezinning, en is gericht op onze medemensen die zo veel minder hebben dan wij. We sluiten ons aan bij het landelijke thema en brengen het bij onze medeparochianen onder de aandacht in de Zes..… Een en de Heraut.

Lees meer...

artikel jongeren provider

artikel kerkbijdrage