In de eerste BISS-fase leren de deelnemers bakken zonder elektriciteit en stromend water. Kansarmen kunnen na een korte opleiding direct aan de slag en een inkomen genereren met het bakken van diverse producten met een frituurpan.

In fase 2 van ons microkrediet programma leert men te bakken met een houtgestookte oven.

Al 20 jaar bouwt Bake for Life bakkerijen in de Afrikaanse landen Oeganda en Kenia. Gehandicapten, wezen, kindsoldaten, alleenstaande moeders en mensen die door omstandigheden op jonge leeftijd school hebben moeten verlaten werken hier en leren het bakkersvak.

Het aanleren van dit traditionele bakkersvakmanschap geeft deze mensen een eerlijk bestaan. Met het bakken verdienen ze een salaris waarmee ze in hun eigen levensonderhoud voorzien.

Het Covid-19 virus heeft ook onze bakkerijen (en dus onze medewerkers) getroffen door een zware lockdown. Inmiddels draaien de bakkerijen weer, echter, het heeft heel wat gevolgen gehad voor onze medewerkers.

Wij hebben onze medewerkers (deels) hun salaris kunnen doorbetalen.

In Nederland hebben wij ook de gevolgen van Corona ondervonden, aangezien veel sponsoracties niet door konden gaan, waardoor er minder sponsorgeld binnenkwam.

 

Alle parochies in regio “De Waterkant”doen er aan mee, de opbrengt vanuit de parochies worden aangevuld met 50% van de landelijke opbrengst.

In de volgende zes…een vertellen we u nog iets meer over de projecten.

 

Met vriendelijke groet

Werkgroep de vastenaktie.