Wat betekent P.C.I.?

P.C.I. is een Caritas instelling die in stilte werkt in ieder kerkdorp van Koggenland. De afkorting staat voor Parochiële Caritas Instelling. Deze naam zou de indruk kunnen wekken dat we voor een bepaalde groep mensen zouden werken. Niets is minder waar. De P.C.I. wekt vanuit de Christelijke oproep om medemensen te helpen die een beroep op ons doen, zonder onderscheid te maken in afkomst, geloof of nationaliteit.De gelden waarover de P.C.I. beschikt zijn verworven uit schenkingen, legaten en collectes. 

Het doel van de P.C.I.

Het doel van de instelling is om noodlijdende mensen financieel te steunen. De P.C.I. verdient meer bekendheid, te meer daar de noodzaak van een actievere invulling van de diaconale taak in de huidige samenleving groot is. De hulpverlening kan naar iemand persoonlijk gaan, maar ook naar groepen en organisaties op het gebied van de hulpverlening. Ook projecten welke zonder donaties niet van de grond komen, worden door de P.C.I. ondersteund. De hulp van de P.C.I. richt zich niet uitsluitend op katholieke medeparochianen. P.C.I. ook voor u! Om hulp vragen is niet altijd even leuk, maar soms noodzakelijk. Deze hulp kan in een aantal gevallen door de P.C.I. worden geboden. De P.C.I. is er voor personen en groeperingen die om welke reden dan ook in financiële problemen zijn gekomen en bij andere instanties geen gehoor vinden. Waar informatie? Voor informatie kunt u contact opnemen met medewerkers van de Parochie via het kerkadres en de website.