Van pastoor Nico

potjes olvarit fruithapje

!!GEZOCHT!!

Jaarlijks met "Allerzielen" kon men een 'graflicht' meenemen vanuit de kerk om bij de graven op het hof te plaatsen. Elk jaar weer een hele onderneming om al die lichten aan te krijgen, kapje erop... auw heet...  en dan ging de hele stoet de kerktoren voorbij en floep alle kaarsjes uit... omdat er rond die toren altijd wind staat....  

Er ontstond dan in de processie naar de graven altijd enige onrust om al die dingen weer aan te steken - wat niet lukte vanwege de wind... -   Die kaarsen zijn niet gratis, de parochie betaalt ervoor en vervolgens lagen er velen ongebruikt weer in de afvalbak van het kerkhof.  De parochieraad dacht: 'Dat moet anders....' 

Er is door een aantal leden van de parochieraad geëxperimenteerd met allerlei potjes om te kijken in welke een waxinelicht het beste brand en niet uitwaait...   Zo is de keuze gevallen op het langwerpige potje van Olvarit Fruithapje...  

Inmiddels hebben we al veel van die dingen, maar nog te kort....  ik heb nog een oproep gedaan op Facebook - maar dat leverde uiteindelijk niet veel op, dus nu ook hier op onze website...   Wie o Wie kan / kunnen ons helpen aan deze potjes?

 

OP DE PEDALEN….

 

Terwijl velen in mijn omgeving vakantie hebben gaat het werk in de parochie gewoon door en hoe !!….Veel overledenen in deze weken (nu ik dit schrijf op 16 augustus) en de afgelopen maanden. Een paar van hen zijn aan de gevolgen van covid19 overleden- hun uitvaart is zonder enige kerkelijke invulling voorbij gegaan. Voor de veiligheid heel snel verzorgd – weggehaald – vaak een crematie met alleen directe naasten. Wat een droefenis…. Er waren uitvaarten van mensen die echt van eenzaamheid en wanhoop zijn overleden – want wanneer houdt die opsluiting op in je kamertje van het verzorgingshuis op ? Ten hemel schreiend was dat. Er waren er die de datum van 1 juli hebben afgewacht om te overlijden omdat ze wisten dat we vanaf die datum 100 mensen in de kerk mochten hebben…heel bizar… Later kregen we de mogelijkheid om met de nodige voorschriften de grens van de 100 los te laten en zat de kerk vol, dat wil zeggen, op de 1 ½ meter maatregel. Velen hebben voordat ze kwamen te overlijden het sacrament van de ziekenzalving ontvangen of de laatste communie – steeds weer momenten van intens geloof, maar ook vaak momenten van intens verdriet, vooral als kinderen en kleinkinderen achter een raam moesten staan om te zien hoe hun familielid de ziekenzalving ontving. Je wilt zo graag haar de handen op leggen en ’t mag niet. Na één zo’n ziekenzalving ben ik thuis gekomen en heb het mondkapje aan het kruis gehangen…. Terugkijkend naar al die momenten zie ik hoe belangrijk mensen het vinden dat de kerk er dan is – dat er pastorale zorg is – dat God er is. Samen met Anne-Marie, Bert en Álvaro hebben we op vaak hele creatieve manieren de pastorale zorg vorm gegeven, mochten we een stukje meegaan in het leven van mensen, werden we deelgenoot van de liefde van ouders voor hun kinderen en kinderen voor hun ouders, of tantes en omes…

Lees meer...

TUSSEN WIJDING EN ZILVER

Elke week op donderdag maak ik 1 pakje open van de 52 die me op 10 juni gegeven zijn vanwege m’n zilveren priesterjubileum. Allemaal presentjes die er een soort van jubeljaar van maken. Wat ik dan krijg ??? Ik noem er een paar….en al die dingen zijn voorzien van een korte tekst. ‘De eenzame rijder…’ : sokken met daarop een fietser. ‘Om genoeg energie…’ een setje batterijen… en zo zijn er nog veel meer, kom je op m’n werkkamer zie je de manden met cadeautjes staan. Ook hangen daar de kaarten, de vele kaarten en brieven – ik kan het nog steeds niet echt geloven wat er allemaal in geschreven staat… zo veel en zo lief !!!

Elke dag voel ik me dankbaar – en wil jullie dan ook van harte dank zeggen voor zoveel goeds, zoveel aandacht…. Ik hoop dat pastor Bert hetzelfde ten deel mag vallen wanneer hij op 31 Oktober de priesterwijding ontvangen in de grote Kapel van het bedevaart soort O.L.V. ter Nood in Heiloo. Op zondag 1 november zal hij z’n eerste Eucharistieviering voorgaan waarin wij als pastores van de regio zullen assisteren. Hoe bijzonder is het dat wij in onze regio wederom een eerste mis meemaken !!!!!

Wanneer de ontwikkelingen rondom covid19 het toelaten willen we in het late najaar of voorjaar nog iets organiseren rondom de wijding en het zilveren feest… u zult daarover later meer lezen.

met vriendelijke groeten het pastores team.

ALLERZIELEN….

Jaarlijks herdenken we op 2 november ‘Allerzielen’. Ook dit jaar weer zal deze herdenking zijn maar op een aangepaste manier. Omdat we in het afgelopen jaar van veel mensen afscheid moesten nemen is het niet mogelijk om iedereen in 1 viering te gedenken.

Vanwege de 1 ½ meter maatregel hebben we beperkt plaats in de kerk en we willen geen limiet stellen aan het aantal mensen dat naar de kerk mag komen.

Er zullen dit jaar 2 vieringen met Allerzielen worden gehouden, families krijgen daarvoor een aparte uitnodiging en we maken bekend wie er in welke viering herdacht zal worden. Via de website, de heraut, de nieuwsbrief en de volgende Zes-Een houden we u op de hoogte van de tijden. De intenties voor de viering van Allerzielen zullen in beide vieringen gelezen worden.

In elk geval zullen de herdenkingen plaatsvinden op zondag 1 november aan het einde van de middag en in de avond. Op 2 november is de kerk de hele dag open voor ontmoeting en een bakkie troost. Velen gaan op die dag naar het kerkhof en dan is het wel zo fijn dat je in de kerk een op verhaal kunt komen. 

Noteer dit alvast in uw agenda !!

Het pastoraatteam.