RiKoDeGo

In de nazomer van 1969 is jongerenkoor De Goorn gestart met repeteren met ruim 100 leden. Op 1 maart 1970 heeft het koor voor de eerste keer een viering muzikaal ondersteund. In de vele jaren die volgden nam het aantal leden af en is ook de naam veranderd in Ritmisch Koor De Goorn, kortweg RiKoDeGo.

Dit betekent dat in 2020 het 50 jarig bestaan een feit was. Helaas heeft een passend feest door de komst van het Coronavirus geen doorgang kunnen vinden.

Maar gelukkig mogen de koren weer zich weer laten horen en kunnen we weer regelmatig ook van RiKoDeGo genieten.

 

Rikodego repeteert op dinsdagavond en heet nieuwe leden van harte welkom.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------