Dominicuskoor

Sinds 1985 is het herenkoor en het dameskoor samengevoegd en is de officiële
naam “Parochieel gemengd koor St. Dominicus”.
Het Dominicuskoor heeft 40 leden, nl. 15 sopranen, 11 alten, 7 tenoren en 7 bassen.
Het koor staat onder leiding van dirigent Peter Pijsel  en de organisten zijn Arja
Pronk en Ans Blom.

Het koor zingt ongeveer 2 keer in de maand tijdens de zondagsviering om 10.00 uur
en bij andere vieringen, zoals Witte Donderdag, Goede Vrijdag, viering van
meeleven e.d. Ook kan men het koor vragen voor het zingen bij een uitvaart of een
huwelijksviering.
Het dameskoor zingt 2 keer per jaar in Rozenstaete.
De repetitie is maandagavond van 19.30 uur tot 21.00 uur in de kerk.