Jullie zullen de levendigheid van je eigen kerk / je kerk zijn moeten bewijzen door weer mee te doen – er te zijn als de klokken luiden en we weer bijgetankt worden voor een hele week leven. 

Aan uw pastores en de velen die meewerken zal het niet liggen….. het is aan u …. !!!

Via de nieuwsbrief van onze regio, de website’s van de parochies, parochiebladen en de aankondigingskasten bij de kerk / of de pastorie houden we u op de hoogte van de manieren waarop we weer gaan samen vieren…  Het zal nog wel met de nodige aanpassingen zijn – en creativiteit vragen maar daar zijn we goed in geworden de afgelopen periode.  

Dus straks weer graag tot ziens onder het dak van onze kerken !!!  

Met vriendelijke groeten pastoor Nico Knol.